SOS Penedès denuncia l’Ajuntament de Cunit per voler urbanitzar els últims espais lliures del litoral

Penjat el 8 de maig de 2020, per Bosc Verd

SOS Penedès denuncia l’Ajuntament de Cunit per aprovar la urbanització a la Plana del Castell, que és l’últim espai agrícola a la franja litoral de Cunit. La urbanització de l’espai es vol realitzar per fases i ara han aprovat el sector SUD 2 “Pla de Cunit 2”. Segons l’agenda del pla de la Plana del Castell el volen realitzar en un període de tres anys.

SOS Penedès denuncia l’Ajuntament de Cunit per voler urbanitzar els últims espais lliures del litoral

A la Plana del Castell trobem els últims reductes que queden a Cunit d’un passat on els aiguamolls i les zones conreades ocupaven gran part del litoral penedesenc. Les aigües subterrànies en aquest indret es troben a pocs centímetres de la superfície, provocant que siguin inundables.

A més, l’espai trobem zones d’inundació temporal, que són hàbitats que aporten biodiversitat. De fet, a la zona encara trobem una població de gripau corredor (Epidalea calamita), una espècia d’amfibi comuna al Baix Penedès i que cada cop ho és menys, ja que de manera progressiva va minvant i la seva població a causa precisament, de la pèrdua d’hàbitats i del confinament de les seves poblacions.

Adjacent a la Plana del Castell i separat per la via del tren, trobem els terrenys inundables de la desembocadura del Torrent de Sant Antoni, la principal riera de Cunit. Els terrenys on desemboca el torrent, juntament amb la Plana del Castell, són l’últim punt del litoral cunitenc lliures de construccions. Ambdós conformen una zona de descongestió urbanística amb potencial ambiental i patrimonial, si es té la suficient voluntat política per treure’n profit en la direcció adequada.

Si vols més informació pots descarregar-te el document comunicat de premsa se SOS Penedès clicant aquí.