Sr Puigdemont, sobre les cimenteres @KRLS

Penjat el 9 d'octubre de 2016, per Cepa

Sr Puigdemont, sobre les cimenteres @KRLSUs fem a mans una declaració sobre les declaracions del President Puigdemont al debat de política General del Govern del 5 d’octubre de 2016.

Sr President, aquí el que passa es que les grans multinacionals del ciment, fan “negoci rodó” ja que redueixen els costos dels combustibles fòssils, venen els bons d’emissió de CO2 a d’altres empreses, cobren per cremar aquests residus mitjançant una practica d’alt risc per a la salut i el medi ambient.

El President Puigdemont respon a una pregunta de la Diputada Àngels Martinez, o està mal informat o menteix quan declara al Parlament “….es cremen residus a les cimenteres a 2000 graus amb contaminació 0, amb una normativa que el tripartit va permetre per fer valorització energètica, no es cert que contamina, contaminació 0, i es garanteix 0 contaminació,…, no hem de posar por al cos als ciutadans,…”

Per totes les incògnites i arguments exposats en aquesta declaració que argumentem,s apel·lem a que el President retiri aquestes afirmacions, i que el Govern de la Generalitat apliqui els criteris comunitaris del principi de precaució. Considerem del tot desencertat que el Govern de la Generalitat promogui de forma irresponsable, contradient els principis comunitaris, la incineració de residus com a substituts de combustibles convencionals, que pot contribuir a augmentar els índexs de contaminació i de riscos ambientals i sanitaris de la població.

 Que el Departament de Territori i Medi Ambient insti a les cimenteres que estan cremant residus, elaborin nous projectes que no contemplin la crema de residus com a combustible alternatiu i que incorporin d’altres combustibles amb menys afectacions ambientals i encarreguin estudis epidemiològics independents, amb participació ciutadana.