El 94,2% dels #residus del contenidor de resta de Sarià Vell són recuperables i reutilitzables

Penjat el 9 d'octubre de 2016, per Cepa

El Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius–Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC) i l’Associació de veïns de Sarrià, vam realitzar ahir dissabte 8 d’octubre una autòpsia a bosses d’escombraries del barri de Sarrià Vell.

L’acció consistia en agafar unes 20 bosses d’escombraries recollides a l’atzar la nit anterior pels carrers del barri i classificar-ne els diferents materials dels residus en 10 separacions en funció de la gestió desitjable dels materials: COMPOSTAR, RECICLAR, TRACTAMENT ESPECIAL I RESTA/TRACTAMENT FINALISTA.

Aquesta acció ha demostrat que la major part (en pes i en volum) dels materials que hi contenien les bosses són materials recuperables o reutilitzables.

Es van analitzant 62 Kg de residus, equivalents a un volum de 630,5 litres. I el 94,2% dels residus analitzats són recuperables i reutilitzables.

El 55,1% en pes han estat residus orgànics compostables (d’aquest solament un 1% es corresponen a malbaratament alimentari), un 39,1% son reciclables o
reutilitzables, i un 0,3% de residus especials o perillosos que s’haurien d’haver dut a la deixalleria, i només un 5,5% eren realment rebuig

L’Associació de Veïns de Sarrià i el CEPA estem elaborant un projecte per presentar a l’Ajuntament de canvi de model de gestió de residus anomenat “L’Estratègia sarrianenca Residu Zero” que vol millorar els resultats de prevenció i recuperació dels residus el barri i incrementar la corresponsabilitat ciutadana.

Aquest nou model de gestió i recollida que proposem comporta un canvi de paradigma a l’hora d’assumir la nostra responsabilitat ciutadana, no podem continuar amagant el cap sota l’ala; hem d’assumir la responsabilitat i el comportament cívic de considerar els residus domèstics i de les activitats econòmiques urbanes com a propis, i no anònims. Aleshores amb els mitjans que aporti l’ajuntament aconseguirem recuperar els residus que fem com a recursos, i no com a contaminació i malbaratament de materials. La millor manera de fer-ho és participar en la classificació correcta de les diferents fraccions de les deixalles a casa, per aconseguir la màxima recuperació dels residus i la reducció important del rebuig. Aquest canvi de model de recollida i gestió vol avançar cap al “Residu Zero”.

Volem reivindicar un canvi de model de producció, distribució, consum i gestió dels residus al nostre país i una Llei Catalana de Prevenció de Residus, tal com proposa l’Estratègia Catalana Residu Zero .

Per més informació: Mercè Girona 627 45 46 14 http://www.estrategiaresiduzero.cat/