Tramiten el projecte d’un macro-càmping a Garriguella

Penjat el 10 de març de 2017, per Iaeden

Un nou projecte de macro-càmping al terme municipal de Garriguella incompleix la normativa vigent que protegeix la zona pels seus valors d’interès agrari i paisatgístic. Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà qüestionem el projecte també per l’impacte sobre la demanda de l’aigua.

Al municipi de Garriguella s’està tramitant la construcció d’un nou càmping per a 2000 persones. Aquest estaria ubicat en la vessant entre la carena del Puig de Malaveïna, que limita al municipi de Peralada, i la plana de conreu que es troba al marge esquerra de la riera de Garriguella. El càmping ocuparia 17,5ha, amb 665 parcel·les, de les quals unes 265 es podrien destinar a bungalous. A més, es preveuen equipaments, que el projecte no especifica, amb una edificabilitat de 8740m2.

Des de la IAEDEN-SALVEM l’Empordà hem presentat al·legacions en contra d’aquest projecte perquè considerem que no compleix les normatives vigents i perquè no té en compte les necessitats i recursos existents a la comarca.

Tramiten el projecte d’un macro-càmping a Garriguella

Pel que fa les normatives vigents, els terrenys on es pretén construir i instal·lar el complex es troba en zona especialment protegida per a dues figures territorials:

1) El Pla territorial parcial de comarques gironines classifica el lloc on s’ubica el càmping com a sòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic. La normativa d’aquest Pla restringeix les actuacions d’implantació d’activitats o usos intensius només a casos excepcionals de comprovat valor estratègic. El projecte del càmping incompleix aquest Pla pel fet que no es garanteix la conservació de l’espai i els valors intrínsecs que el conformen i pels que està protegit i, a més, en cap cas es justifica el seu valor estratègic.

2) El Pla director urbanístic de la serra de rodes classifica l’àmbit com a sòl no urbanitzable de protecció territorial i, per tant, no apta per al desenvolupament urbà. El pla preveu la possibilitat que es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic i d’especial interès supramunicipal. La instal·lació d’un càmping privat no té aquest valor ni interès.

A banda de l’incompliment d’aquests plans territorials, ens preocupa també l’impacte del projecte sobre la disponibilitat d’aigua. Un dels paràmetres més importants a avaluar pel desenvolupament sostenible d’un territori és la disponibilitat d’aigua. En un context de canvi climàtic, l’aigua és un recurs indispensable a considerar amb rigor. Aquest projecte és comparable a la implantació d’un desenvolupament urbà de 2000 persones, amb 266 bungalous, i més que doblaria així la població censada de Garriguella que és de 854 habitants. I és evident que el complex estaria en màxim rendiment a l’estiu, coincidint amb la temporada quan la demanda d’aigua a la comarca és més alta i també quan hi ha més escassetat. Els informes del projecte que hem pogut consultar no garanteixen aquesta disponibilitat d’aigua.

Pel que fa l’impacte paisatgístic, el projecte presenta un estudi molt previsible, sense tenir en compte el nombre de bungalous ni la superfície que ocuparien, com tampoc té en compte la forta volumetria d’edificació amb un total de 8740m2 i amb una alçada de fins a 7m. En cap cas, doncs, discuteix el veritable impacte sobre el paisatge en aquesta zona principalment agrícola i rural. El turisme com a base principal de l’economia empordanesa ja ha transformat el paisatge de la costa, urbanitzant gairebé tota la franja litoral. La IAEDEN-Salvem l’Empordà porta molts anys lluitant per preservar les característiques i el paisatge de l’interior de la comarca. No podem continuar banalitzant el paisatge, tal i com s’ha fet al litoral, i cal conservar l’interior amb els valor intrínsecs que conté. Per aquesta raó, considerem que aquest projecte d’un macro-càmping malmetria els valors paisatgístics d’aquesta part de la comarca. Una part important d’aquests valors paisatgístics consisteix en el paisatge agrari, també afectat pel projecte, i recordem que el sector agrari dona valor afegit a tota l’activitat a la comarca.

Per totes aquestes raons, la IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ hem demanat la retirada del projecte per no complir amb els plans territorials, per ser insostenible i pel seu fort impacte paisatgístic. Esperem que les administracions competents apliquin les normatives vigents i encoratgem als habitants de Garriguella i de tota la comarca d’expressar el seu rebuig a aquest tipus de projecte que ja no toca.

Empordà, 10 de març de 2017