UNA MODIFICACIÓ DE PGM QUE MALMET IRREMEDIABLEMENT EL BOSC DE VOLPELLERES

Penjat el 10 de novembre de 2020, per Adenc

NOVA AGRESSIÓ AL BOSC DE VOLPELLERES PER CONSTRUIR UNA ESCOLA

L’ADENC ha adreçat una CARTA D’EMERGÈNCIA a l’Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, a la Comissió de Territori de Catalunya i al Consell de Protecció de la Natura de Catalunya per parlaitzr la imminent aprovació d’un Pla Urbanístic forassenyat per a la construcció d’una Escola a Sant Cugat del Vallès, en mig del bosc de Volpelleres.

L’ADENC ha actuat en suport als grups de veïns i veïnes que veuen amenaçat el Bosc de Volpelleres que l’Ajuntament de Sant Cugat NO HA ESCOLTAT (SOS Bosc de Volpelleres, Volpelleres Viu, ExtincionRebelion, Friday for Future, Assemblea pel clima, etc..) i associacions com El Mussol per a la protecció del paisatge, Plataforma Animalista de Sant Cugat, i a tramès la carta directament a Mireia Ingla, Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, així com al Consell de Protecció de la Natura i a la Comissió de Territori de Catalunya.

  1. El bosc de Volpelleres que diversos moviments veïnals al llarg dels recents 10 anys han demanat la seva protecció urbana i ambiental, basant-se en a una interpretació amplia del vigent Pla Especial de Protecció de l’Arbrat Urbà de Sant Cugat i de la LLEI 6/1988, de 30 de març, llei forestal de Catalunya, que permet la figura de protecció de “forest protegides” com així ho han fet altres municipis del Vallès.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està en LA PARADOXA DE CONSTRUIR UNA ESCOLA PER DESTRUIR UN BOSC NATURAL DEL BARRI DE VOLPELLERES .

 

  1. Al mateix temps l’ajuntament no reconeix LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DE PÈRDUA DE BIODIVERSITAT I D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL I CLIMÀTICA el marc actual de crisis ambiental i climàtica, obliga a mesures d’urgència especial que en el principi de precaució de pèrdua de sol i biodiversitat, han de permetre el compliment real del què diu l’actual legislació vigent, tant a l’àmbit de Canvi climàtic, emergència climàtica i Llei de Biodiversitat i de compromís amb la nova Agència de la Natura.
  2. L’ADENC CONSIDERA QUE ÉS INVERSEMBLANT QUE ELS TÈCNICS MUNICIPALS HAGIN RTEDACTAT UN PROJECTE DAQUEST IMPACTE pressionats per la situació, firmen de forma col·legiada i en silenci una documentació tècnica de circumstàncies, no pot haver-hi cap tècnic municipal que se senti reconfortat per roturar 6.684 m2 i aclarir fins a 15.216 m2 d’una superfície de bosc per construir una Escola, l’espai d’aprenentatge i del respecte per la natura..
  3. NO POT SER QUE UNA ESCOLA SIGUI EL MOTIU PER LA DESTRUCCIÓ D’UN BOSC. L’Ajuntament de Sant Cugat ha acceptat la tramitació d’aquest instrument de planejament urbanístic per la pressió social que comporta mantenir durant uns quants anys l’Escola La Mirada en instal·lacions provisionals, que fan insuportable la pressió als representants polítics locals, malgrat l’evidència que no és el millor lloc per ubicar una escola de primària, en temps i forma adequada.
  4. NO ES PODEN BUSCAR EXCUSES D’ORGANISMES ESTATALS TOTALMENT OBSOLETES I IRRELLEVANTS PER JUSTIFICAR UN ATEMPTAT CONTRA LA NATURA. Finalment no es pot condicionar l’ordenació urbanística per protocols de seguretat totalment invalidables com són els protocols de risc ambiental de distància a Autopista AP-7 i FFCC RENFE Martorell-Mollet, quan hi ha infinitud d’equipaments públics en proximitat a aquestes infraestructures que són posteriors al PGM-1976, i en canvi no es considera prioritari la necessitat de protecció de la biodiversitat com indiquen els protocols de l’ONU Rio92 i de COOP Paris15.
  5. CAL REVERTIR EL PROJECTE I TORNAR A LA POSICIÓ INICIAL PER NO CONSTRUIR UN CONFLICTE JUDICIAL. Cal fer una gestió responsable municipal amb l’Informe Sectorial de Protecció Civil per revertir la prohibició de construir l’escola a la parcel·la prevista al costat de l’institut Leonardo, perquè invalidi la interpretació del protocol de seguretat a la construcció de l’escola a la ubicació prevista pel pas nocturn de ferrocarrils de mercaderies perilloses, perquè així ho justifica la infinitud d’equipaments públics (CEIPs Els Pins i Gerbert, El CAR, una residència, els mossos, l’Hospital general, i centenars d’habitatges, locals i comerços, com el Mercat de Volpelleres) en proximitat a infraestructures (AP7, FFCC RENFE…). Veure “informe técnico de análisis y consecuencias “ amb data agost/setembre 2020 de l’ajuntament, segons el qual la nova ubicació es situa en un risc semblant al de la ubicació inicial. L’estudi de detall diu que la probabilitat que succeeixi el risc químic és extremadament baix. En el cas que succeeixi, l’exposició és similar a la parcel·la nova i l’antiga. La qual cosa vol dir que el canvi d’ubicació no millora les condicions en cas de risc químic. No és lògic que no es pugui construir l’escola a tocar de l’institut nou per un risc que no està contemplat en cap equipament existent. (No hi ha cap pla de confinament, o es desconeix).

Amb aquesta comunicació, l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura-ADENC SOL.LICITA com entitat ecologista que forma part de la FEDERACIÓ ECOLOGISTES DE CATALUNYA, pretén avisar als representants públics de L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT i de la GENERALITAT DE CATALUNYA, de la important responsabilitat que porten a terme en la decisió de l’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DEL PARC EQUIPAT AL BOSC DE VOLPELLERES.

Esperem que es faci una valoració per prendre una decisió equilibrada i se’ns comuniqui al més aviat possible.

Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura – ADENC

El Vallès, a 6 de novembre de 2020

Nota de premsa: PDF