Viure de l’Aire sí, però en pau amb l’espai natural protegit de Collserola

Penjat el 17 de novembre de 2021, per Adenc

De nou hem de dir renovables sí, però així no!, ara davant del projecte comunitari Viure de l’Aire que proposa ubicar dos aerogeneradors a la serra de Collserola.

El projecte Viure de l’Aire proposa instal·lar aerogeneradors comunitaris a Collserola. Hauríem de dir “així sí”, davant d’un projecte ciutadà sense ànim de lucre que impulsa energies renovables pel seu consum de proximitat. A més a més, seria un projecte de consum local que podria servir per conscienciar la ciutat de Barcelona.

Ara bé, si analitzem el projecte ens adonarem que els mateixos promotors admeten que les condicions no són òptimes a Collserola perquè la força del vent en aquests espais no és prou important; aleshores la producció energètica seria baixa. A més, no s’analitza comparativament si hi poden haver-hi fonts renovables més adequades, eficients i exemplars per estendre-les arreu del territori metropolità de Barcelona. No obstant, el projecte vol destacar que, malgrat el seu alt cost econòmic d’instal·lació, aporta un valor simbòlic per la conscienciació de la ciutadania de Barcelona, … però realment estem conscienciant de forma correcta la societat?

El pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (PEPNAT)

Amb projectes com aquest mostrem el valor de l’energia renovable que tant necessitem per avançar en resoldre la transició energètica i fer front a la crisi climàtica. Però no es pot ignorar la complexitat de la crisi ambiental a nivell global. No podem llençar missatges que conceben el medi natural com un valor secundari que a vegades cal agredir. Collserola des del passat abril 2021 compta amb un nou pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (PEPNAT) que regula la gestió i els usos dins de l’espai natural protegit. Entre els seus objectius principals hi consta la preservació dels valors naturals de vegetació i fauna, la millora de la connectivitat, la conservació dels ecosistemes i la disminució de les pertorbacions, per minimitzar l’alteració i la fragmentació dels espais del Parc de Collserola. Es determina que no s’admetin noves edificacions i usos urbans.

Sobta que a nivell polític es pugui opinar amb ignorància de criteris científics i que projectes com Viure de l’Aire siguin publicitats com atractius i innovadors; tant és així que l’alcaldessa Ada Colau li ha donat suport públicament sense esperar els informes dels experts del mateix Parc Natural de Collserola. Al mateix temps la consellera Teresa Jordà ha intentar justificar que caldrà sacrificar espais naturals protegits … doncs no hem vist “sacrificar” o destinar-hi cap infraestructura, port, polígon industrial o sostre residencial de les nombroses ciutats metropolitanes per part dels ajuntaments a l’obligació d’implantació de renovables en els edificis. Volem començar la casa per la taulada?

Fer realitat un projecte així, demanaria modificar o fer una excepció al recentment aprovat PEPNAT que prohibeix la instal·lació d’aerogeneradors en el parc en les zones ZEPA de pas d’avifauna. Són pocs els parcs naturals que compten amb un Pla Especial de Protecció, tot i el seu caràcter legal obligatori i la importància de comptar amb una normativa específica per gestionar cadascun dels parcs naturals de Catalunya. Implantar el projecte Viure de l’Aire a l’espai natural protegit de Collserola implicaria iniciar la gestió ambiental fent una excepció i modificar el PEPNAT recentment aprovat, que ha de vetllar prioritàriament per la conservació de la biodiversitat i la qualitat ambiental del medi ambient, per subordinar-ho a un projecte de producció energètica que afectarà sí o sí a la biodiversitat de l’avifauna. Alertem de les conseqüències que una decisió així tindria sobre el conjunt dels espais naturals protegits de Catalunya.

Caldria implantar el projecte allunyat dels edificis i habitatges del Parc en els llocs de carena més preservats i per fer-ho s’haurien de fer desmunts importants i accessos per instal·lar els molins I fer-ne el manteniment.

Quin és el límit i la capacitat de Collserola? Es un límit d’impacte ambiental o només es un límit del paisatge urbà que pot suportar la marca Barcelona?. Si per un projecte que no sembla suficientment rendible a nivell energètic podem modificar un pla especial de protecció, per quines altres coses també el podem modificar? … Per l’explotació forestal i de la biomassa, per la construcció d’infraestructures de transport, per les antenes de telefonia mòbil, per equipaments, per la freqüentació esportiva i les activitats incompatibles amb la conservació? … No es pot donar el missatge a la ciutadania que els plans de gestió dels espais naturals són paper mullat i que es poden modificar per permetre-hi activitats suposadament “pedagògiques”. Hi ha més de missatge “polític” que no pas benefici energètic tangible.

Hem posat de relleu que Collserola és un espai natural important per la migració d’aus. La Plataforma Cívica de Collserola formada per entitats ecologistes i socials rebutja la manaca de coherència ambiental del projecte. Un projecte que es diu comunitari i amb una finalitat de conscienciació, no hauria de posar en risc la biodiversitat d’un espai natural situat en el cor de l’àrea metropolitana de Barcelonano, ni obstaculitzar els estudis d’avifauna, hàbitats I espècies del Parc Natural. Collserola és pulmó ambiental en mig d’una connurbació urbana de cinc milions d’habitants com ho ha posat de relleu la crisi de la COVID. Hem de preservar la biodiversitat de Collserola que a més de ser natura és salut, per una població que s’ofega per causa de la mala qualitat de l’aire.

Considerem que després de les crítiques de l’ecologisme català i les mobilitzacions contra el desenvolupament de les energies renovables sense una planificació efectiva i la recent modificació del decret cal ser especialment curosos a l’hora de presentar projectes ciutadans que cerquen suports i finançaments públics; és exigible que siguin coherents en tots els sentits: social, ambiental i econòmic. Hem de fer compatible l’impuls de les energies renovables amb la preservació de la biodiversitat i una conscienciació a la ciutadania per a què prengui consciència de la crisi climàtica, de pèrdua de biodiversitat, val a dir crisi ambiental global.

I per això, tot i les nostres crítiques, volem donar suport a Viure de l’Aire si canvia la seva proposta d’ubicació i inegra la preservació i conservació de la natura, perquè necessitem no perdre més temps en l’impuls de les energies renovables i d’iniciatives per una transició ecosocial justa. Compartim la lluita per una societat més responsable, saludable i més ecosocial i biodiversa. Pensem que pot ser un projecte que es pot desenvolupar en altres indrets de Barcelona, i es pot estudiar la seva ubicació a la costa, al port, al polígon de la Zona Franca o a indrets de Barcelona sense impacte en l’avifauna ni el medi. Aleshores sí que complirà l’objectiu d’un projecte amb una forta component de conscienciació. Amb tot, aquest tipus d’instal·lacions d’aerogeneradors, i en especial els marins, tenen uns costos molt més elevats. Potser seria coherent que Viure de l’Aire demani a l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya el cofinançament d’un projecte en un indret acceptable de Barcelona, pel qual han mostrat públicament el seu suport explícit.

Des de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola donem suport a les posicions dels tècnics del Parc Natural per posar en dubte la idoneïtat del Parc de Collserola per encabir aerogeneradors d’energia eòlica renovable.

Joan Vilamú: “Barcelona ha d’aprofitar molt més el sol que el poc vent que té”

https://www.naciodigital.cat/noticia/226713/teresa-jorda-molins-vent-collserola

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/6867/societat/colau-veu-amb-bons-ulls-installarmolins-de-vent-a-collserola

Parc de Collserola, a 17 Novembre 2021

Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola

NOTA DE PREMSA PDF