El Segon Cinturó de Tarragona – variant N-340. Un projecte absurd i impactant

Penjat el 28 de novembre de 2003, per ecologistes

Amb aquesta
nota de premsa, el GEPEC-Ecologistes de Catalunya vol manifestar la seva
més rotunda oposició al projecte de variant de la N-340. Aquesta oposició té a
veure amb plantejaments generals de mobilitat i amb aspectes concrets del
projecte.

Per una
banda, resulta increïble que a aquestes alçades, on tothom considera que vivim
en un país civilitzat, algú vulgui vendre com a necessari i positiu un projecte
amb un cost superior als 45 milions d’euros que suposa, ni més ni menys, que
construir una carretera amb dos carrils per banda al costat d’una altra
carretera amb dos o tres carrils per banda.

L’autopista A-7, infrautilitzada la major part dels dies de l’any, pot,
amb una sèrie de modificacions, funcionar com a veritable i real variant de la
N-340 en el tram considerat. Les modificacions passarien per construir nous
enllaços entre la N-340 actual i l’autopista a la zona de la Móra i a l’oest del
Francolí i, possiblement, la construcció d’un tercer carril. Evidentment, la
supressió del peatge de Tarragona és una qüestió necessària, ja que és aquest
peatge el que provoca els col·lapses que es produeixen en dies concrets de
màxima circulació.

Si el
projecte de variant s’aprovés, tindríem que un tram aproximat de cinc
quilòmetres hi hauria dues vies paralel·les que sumarien fins a 10 carrils (cinc
per banda). És que Tarragona és Manhattan?

El
principi de prudència en el tractament dels aspectes territorials i ambientals,
així com el sentit comú, convida a plantejar-se la necessitat d’aprofitar i
optimitzar les infraestructures de comunicació existents, i no duplicar-les per
donar els mateixos serveis tot trinxant més el
territori.

Plantejaments concrets

El Segon Cinturó de Tarragona provocarà importantíssims impactes
ambientals:

El traçat de la
variant de la N-340 agreujarà encara més l’important efecte barrera que
l’autopista A-7 provoca entre els espais agroforestals al nord del municipi de
Tarragona i els espais situats al sud. Conseqüentment, es produirà un impacte
encara major sobre les castigades poblacions de moltes espècies animals que
habiten en els interessants espais forestals de mas Rabassa, els Alts de la
Bassa Closa, la Budellera i el Llorito. Afectarà àrees de nidificació d’aus
forestals protegides.

El traçat de la
variant de la N-340 suposarà la destrucció directa de diverses hectàrees de
massa forestal de màquia amb margalló, pins blancs i alzines, que són hàbitats
d’interès comunitari. Cal recordar que el margalló és una espècie protegida per
llei. Tanmateix, afectarà a una de les poques masses forestals amb sabina que hi
ha al municipi.

Discorrerà per
una àrea de Sòl No Urbanitzable protegit pels seus valors ambientals sota el Pla
General d’Ordenació Urbana vigent a Tarragona

Es produirà una
important afectació paisatgística, al magnificar els impactes causats per la
ferida de l’autopista, poc cicatritzada, i especialment en els seus ramals que
descendeixen a la zona del Nàstic per enllaçar amb l’actual
N-340.

Augmentarà molt
notablement la contaminació acústica a tot el llevant de Tarragona, especialment
en àrees tranquil·les amb fauna sensible, al acumular-se els efectes sinèrgics
de l’autopista A-7 i de la variant de la N-340.

Augmentarà molt
fortament el risc d’incendis forestals a tot el llevant de Tarragona.
Malauradament, en el passat l’autopista A-7 ha estat punt d’inici de diversos
incendis importants, situació que es veurà magnificada per

Afectarà al
patrimoni històric i etnològic de la ciutat, provocant la destrucció de
nombroses estructures de pedra seca, així com aïllant masos
antics.

Afectarà a la
qualitat de vida de molts ciutadans de Tarragona que viuen a l’Escorpí, Boscos
de Tarragona i àrea del Nàstic, per l’augment de la contaminació acústica, les
molèsties importants durant la construcció i l’impacte paisatgístic sobre les
àrees properes als seus habitatges.

La
construcció de la variant pel nord de l’autopista implicaria els mateixos
impactes ambientals però disminuiria l’impacte sobre la població. El perquè mai
s’ha estudiat aquesta opció s’haurà d’explicar algun dia, tot i que es pot
sospitar, com tot el que afecta al territori al municipi de Tarragona, que hi ha
interessos urbanístics molt poderosos a la zona de mas Sordé i mas Enric, que
podrien veure’s afectats per una variant situada al nord de
l’A-7.

Les modificacions proposades per l’ajuntament

L’Ajuntament de
Tarragona ha volgut vendre les modificacions recentment plantejades a la zona
del Nàstic com una actuació innovadora i arriscada que pretendrà millorar les
condicions d’enllaç i els impactes sobre la
població.

Demanem
que els experts en mobilitat, com els que treballen a la Universitat Rovira i
Virgili, es manifestin sobre els efectes d’aquesta solució, especialment en com
el trànsit a la zona de la Via Augusta, Camí de la Cuixa i zona del Cementiri es
veurà afectat. La supressió d’un tram de la variant actual, molt ens temem, no
faran sinó incrementar el trànsit en el centre de la ciutat per la
impossibilitat d’accedir a la zona més oriental de la ciutat des del Segon
Cinturó. Els problemes de trànsit actualment existents a la N-340 a la zona de
Boscos i Cala Romana no faran sinó traslladar-se més a prop del centre de la
ciutat.

Tanmateix, molt ens temem que la supressió d’un tram de variant respon
més a raons d’especulació urbanística que a unes altres. El fet de la dificultat
de venda de molts pisos de les noves torres de la Vall de l’Arrabassada, així
com aconseguir millors condicions per la venda d’habitatges als nous projectes
d’urbanitzacions a la zona del Nàstic-Budellera, poden ser bones explicacions
per aquesta solució estrambòtica. En el mateix sentit, encara no s’ha explicat
quin serà el destí final de les 4 hectàrees “alliberades”. L’irracional
creixement urbanístic planejat a Terres Cavades sembla que vol estendre’s més a
l’est.

Segurament, la supressió d’un tram de carretera beneficiarà en qualitat
de vida als habitants de noves zones urbanes i urbanitzables de la zona de la
Vall de l’Arrabassada que cal recordar, però, que en la seva major part s’han
decidit a viure-hi quan la variant ja estava construïda, a diferència dels
habitants de les zones afectades pel projecte de segon Cinturó, que viuen
actualment sense afectacions de carreteres.

Conseqüentment, i com les modificacions al traçat suposaran per imposició
legal la necessitat de sotmetre de nou el projecte a informació pública, el
GEPEC-Ecologistes de Catalunya anuncia que utilitzarà totes les eines
administratives, legals i mediàtiques, per oposar-se a un projecte barroer i
destructiu.

Tarragona, 28 de novembre de 2003

+ informació Eduardo Soler

655-60.30.21