Ciència ciutadana a Castellar del Vallès amb el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar; Replantegem la ciutat”

Penjat el 27 de maig de 2019, per Gerard Codina

Aquest mes de maig, arran del projecte «Biodiversifiquem l’entorn escolar; Replantegem la ciutat», em realitzat diferents itineraris de ciència ciutadana a Castellar del Vallès per tal de conèixer millor la biodiversitat urbana del poble, on han participat més de 200 persones de dues escoles; l’Escola Sant Esteve i l’Escola el Sol i la Lluna.

Les sessions realitzades han consistit en diferents tallers de mostreig de biodiversitat als voltants de l’escola, i dues sortides de ciència ciutadana. En aquestes sessions han participat alumnes, famílies i professorat d’ambdues escoles, que han après a identificar els principals grups de flora i fauna de l’entorn urbà del poble, a més a més, d’aprendre a utilitzar diferents aplicacions de ciència ciutadana, com el cas de Natusfera, que és l’aplicació que em utilitzat en aquest projecte.

 

Ciència ciutadana a Castellar del Vallès amb el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar; Replantegem la ciutat”

Ciència ciutadana a Castellar del Vallès amb el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar; Replantegem la ciutat”

Mostreig de biodiversitat a l’entorn d’una de les escoles.

 

La ciència ciutadana és una bona eina per tal de participar en projectes científics independentment del coneixement que es tingui, facilitant a la societat l’accés a la ciència i a la investigació. Gràcies a aquests recursos em pogut identificar 134 espècies diferents en l’entorn urbà proper a les dues escoles. La major part de la biodiversitat observada han estat espècies vegetals, ocells i insectes.

Un cop analitzats els resultats s’han obtingut dades interessants, que ens donen molta informació de l’estat de la biodiversitat del municipi. De les espècies trobades 33 són exòtiques (25%), i dins d’aquestes, 14 són invasores, es a dir, espècies que el seu comportament provoca greus impactes als ecosistemes naturals. De fet, es considera que les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat a nivell global. Aquesta experiència, per tant, demostra com amb la ciència ciutadana podem obtenir informació molt útil pels tècnics i científics que treballen en el medi ambient. D’aquestes espècies exòtiques invasores cal destacar-ne dues en concret, pels greus impactes que generen: la papallona del boix (Cydalima perspectalis) i la vespa asiàtica (Vespa velutina).

Ciència ciutadana a Castellar del Vallès amb el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar; Replantegem la ciutat”

Oruga de la papallona del boix (Cydalima perspectalis).

Gràcies a aquests resultats ara continuarem treballant per tal de dissenyar i acabar realitzant millores per la biodiversitat del municipi, que s’efectuaran als patis de les escoles que participen en el projecte. Amb petites actuacions podem fer que els patis escolars acabin transformant-se en espais d’interès per la biodiversitat de les ciutats.

Per totes aquelles persones que vulguin participar o estiguin interessades, el projecte de ciència ciutadana és públic, i s’hi poden continuar afegint observacions i consultar tots els resultats a la pàgina de Natusfera, dins del projecte «Biodiversifiquem Castellar del Vallès» ( https://natusfera.gbif.es/projects/biodiversifiquem-castellar-del-valles).