El buidatge de l’abocador de Vacamorta comença a veure la llum (finalment!)

Penjat el 3 d'octubre de 2019, per Cepa

L’Ajuntament de Cruïlles, la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles i el CEPA- Ecologistes de Catalunya, vam assistir el passat 30 de setembre a la convocatòria feta pel Departament de  Territori i Sostenibilitat a la Delegació de Govern de Girona.

L’Ajuntament de Cruïlles; la PAAC; i el CEPA-EdC vam demanar que es fes efectiva la “Comissió de seguiment del buidat de l’abocador de Vacamorta” com eina per aportar la visió social que s’ha oposat des del principi a l’activitat de l’abocador. El procés de caracteritzar els residus abocats i fer el projecte i execució del buidat de l’abocador són d’una complexitat important i cal sumar esforços per fer-ho amb la màxima protecció per a la salut i el medi.

Vam tornar a demanar un conveni de col·laboració per desenvolupar aquesta Comissió de seguiment. Conveni consensuat entre  l’Ajuntament, la PAAC, el  CEPA i el Departament. La Secretària de Medi Ambient, Marta Subirà, va acceptar que es conformi aquesta comissió, però va qüestionar l’efectivitat de vincular el Conveni amb la Comissió  per la tramitació farragosa que regula la seva constitució formal. En tot cas, es va acordar  iniciar el funcionament dels treballs de seguiment de les actuacions a fer per complir la sentència judicial que ordena la restitució del paratge al seu estadi inicial abans d’autoritzar l’abocador.

El Departament va informar, com a novetats que valorem positivament, que la Generalitat no recorrerà els terminis per executar la resolució judicial i que comencen les actuacions per fer una caracterització prèvia dels residus abans de redactar el projecte executiu, que anomenen prova pilot d’excavació abans de començar a buidar. Aquesta caracterització hauria d’estar finalitzada a finals d’any, per poder adjudicar les obres a l’hivern de 2020.

Vam discrepar amb la visió de la Generalitat de què l’abocador va iniciar l’activitat l’any  2003 i vam rebutjar l’afirmació que només s’havien comès “irregularitats urbanístiques” però no ambientals. Per aquesta raó, vam demanar que es faci el buidatge de tots els residus abocats des de l’any 2000 i no solament des del 2003. 

I continuem demanant que es reguli per mitjà d’un conveni la futura Comissió de Seguiment.