El CEPA a la trobada de Salut Laboral de la Confederació General del Treball

Penjat el 6 de juny de 2019, per Cepa

Coincidint amb el dia mundial de Medi Ambient, la CGT ha convidat CEPA-Ecologistes de Catalunya a presentar una comunicació en la trobada de formació que ha aplegat un bon nombre de delegats sindicals de prevenció de riscos laborals.

El CEPA a la trobada de Salut Laboral de la Confederació General del Treball El CEPA a la trobada de Salut Laboral de la Confederació General del Treball

Hem aportat informació sobre la situació d’emergència per excés de residus i la necessitat de canviar d’enfocament per poder fer-hi front (vegeu: CGT 5 juny 2019 ). El debat ha estat molt participatiu i ha plantejat el paper de les organitzacions sindicals i, en general de la classe treballadora, en aquest canvi i en la regulació dels mercats per prohibir la generació de residus que no puguin ser reutilitzats o reciclats i que ocasionin riscos a la salut pública i al medi.