El Departament d’Agricultura permet caçar en un espai protegit i d’ús públic

Penjat el 9 d'octubre de 2017, per GEPEC

El Departament d'Agricultura permet caçar en un espai protegit i d'ús públic

EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA DEIXA CAÇAR ALS FILTRES VERDS DEL DELTA ON AQUESTA ACTIVITAT NO S’HAURIA DE PERMETRE

GEPEC-Ecologistes de Catalunya porta el cas davant la justícia

L’any 2015 al Delta de l’Ebre, es varen inaugurar dues zones de filtres verds. Es tracta del filtre verd de “l’Embut”, de 93 hectàrees, situat en el terme municipal d’Amposta, junt a la llacuna de l’Encanyissada i del filtre conegut com “el Goleró-Illa de Mar”, de 49 hectàrees, situat al terme municipal de Deltebre i proper a la badia del Fangar.

Como s’especifica en els documents tècnics, l’adquisició dels terrenys, i la seva posterior adequació com a filtres verds, feta amb diners públics, responia a dos objectius. El primer i primordial a una necessitat de millorar la qualitat de l’aigua procedent dels camps d'arròs, previ al seu abocament a llacunes i  badies, contribuint, d’aquesta forma, a una major qualitat de l’aigua els espais naturals.

El segon, i no menys important, era l’habilitació de l’espai pel seu ús públic. Per aquest fi es va fer una inversió pública i els filtres foren dotats d’uns itineraris perimetrals on es varen instal·lar torres d'observació, observatoris d’ocells, senyalitzacions, panells informatius, on fins i tot s’indica que està prohibit molestar als ocells.

Aquests filtres, amb aigua molt dolça (al mig d’un Delta cada cop més salinitzat), amb una bona cobertura de vegetació aquàtica, bons recursos alimentaris... ha fet que aquets filtres s’hagin convertit en unes de les zones naturals del delta més importants per moltes espècies d’ocells, entre les que s’hi troben algunes de les espècies d’ànecs, i espècies lligades a ambients fluvials, més amenaçades d’Europa (s’hi han localitzat ànecs cap blanc, xarxet marbrenc, fotja banyuda, bitó, morell xocolater, etc) .

Al filtre de l’Embut, a més,  s’hi ha instal·lat una gran colònia de cria d’ardeids. També hi localitzem un dels majors dormiders i zona de descans d’ardeids i de capons reials. Sols d’aquesta última espècie se n’hi localitzen uns 4000 exemplars. Al filtre del Goleró-Illa de Mar també s’hi localitza un important dormider d’ardeids i de capons reials, amb 1500 exemplars d’aquesta espècie, un important dormider d’arpelles, així com colònies de cria de xatracs. En ambdós espais hi crien moltes espècies d’ànecs, fotges, cabussons, cabusset.... i són una zona d’hivernada molt importat per moltes espècies que passen l’hivern al delta

Aquests filtres verds, de titularitat pública, tot i la seva gran vàlua ecològica, enlloc de ser destinats a zones de refugi i protecció de la fauna, des de bon començament han estat utilitzades pels caçadors per fer les seves caceres. Fins i tot abans que l’obra fos enllestida, i quan encara n’era prohibida l’entrada al seu interior, els caçadors ja hi accedien per caçar-hi.

La pràctica de la caça en aquests espais s’ha demostrat del tot incompatible amb el seu ús públic. Cada vegada que els caçadors decideixen  fer una cacera, de forma unilateral, tanquen tots aquests itineraris públics i impedeixen que la gent hi pugui accedir. D’aquesta forma privatitzen, per les seves caceres, uns espais públics, habilitats amb diners públics, per l’ús dels visitants.

... llegiu la nota de premsa al pdf