El jutge ordena la clausura de la granja de porcs dels Noguers de Cantallops

Penjat el 18 de febrer de 2021, per Despatx IAEDEN

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha dictat sentència en relació a la granja dels Noguers de Cantallops. Ha resolt el Recurs ordinari 388/2017B interposat per Rafael Duran Rosell i la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN).

El Jutjat condemna a l’Ajuntament de Cantallops, en el termini d’un mes:
1. A tramitar l’expedient de clausura de la granja.
2. A declarar la caducitat de la llicència ambiental.
3. A tramitar l’expedient sancionador per depurar les responsabilitats derivades del funcionament irregular de la granja durant els darrers anys.

La sentència es basa principalment en l’anterior decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, l’agost de 2020 i després d’una demanda de Rafael Duran Rosell, va anul·lar el control ambiental de l’any 2016 i va dictar que aquest havia de ser desfavorable per l’estat real de la granja.

El fallo judicial es basa en l’incompliment de nombrosos requisits aplicables que són de caràcter greu i en particular:
1. La manca de capacitat d’emmagatzematge de purins (per la falta d’instal·lació i construcció efectiva d’una bassa de purins de 390 m3 requerida, reiteradament, amb l’atorgament de la llicència ambiental l’any 2008).
2. La manca de condicions de sanitat i benestar animal de la nau situada al Nord.
3. La manca de garantia estructural de la nau Nord.
4. El caràcter obsolet de les cobertes d’uralita.

Aquests fets havien de comportar l’Informe ambiental desfavorable. Davant de la manca de control ambiental favorable, es condemna a l’Ajuntament a tramitar l’expedient per clausurar l’activitat per manca de títol habilitant.

En el seu moment, davant les queixes dels més 80 veïns sobre el lamentable estat de la granja, l’Alcalde de Cantallops argumentava que disposava d’un informe de control ambiental favorable de la granja i que, per aquesta raó, no podia deixar d’atorgar la llicencia; tot indicant que podria incórrer en un supòsit de prevaricació.
En aquest sentit, apel·lem a l’Alcalde de Cantallops, perquè sigui coherent i actuï en conseqüència. Un cop ha quedat demostrat, pels tècnics i perits judicials, que l’informe del control ambiental és desfavorable –com dicta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i assumit pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, que condemna al Ajuntament de Cantallops a retirar la llicencia i a clausurar l’activitat–, demanem que es compleixi immediatament la sentència judicial. Volem destacar el compromís públic, manifestat per l’Alcalde en diverses ocasions, de complir i fer allò que ordenessin els Tribunals.

Aquesta granja, que es preveia ampliar de 720 a 1.222 porcs d’engreix sobre la base d’un projecte que no s’ajustava a la realitat, havia passat sense massa profunditat diversos controls que s’ha demostrat van ser realitzats sense cap rigor. En aquest sentit apel·lem a l’administració perquè actuï arreu amb correcció i a animar arreu perquè es fiscalitzin aquestes ampliacions ramaderes per garantir la salut pública i mediambiental. En el cas particular, per exemple, una de les qüestions més sorprenents va ser l’adquisició d’una bassa de material flexible per contenir aigua, no apta com a fossa de purins, mai instal·lada ni en funcionament.

També volem destacar que, el març de 2020, Cantallops va ser declarada zona vulnerable per contaminació de nitrats. Aquest és el principal problema de molts aqüífers empordanesos i volem reiterar el crit d’alerta als problemes greus de contaminació que pateix la comarca i també la demanda d’una moratòria per l’ampliació i construcció de noves granges porcines.

The post El jutge ordena la clausura de la granja de porcs dels Noguers de Cantallops appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.