Entitats agràries, ecologistes i territorials impulsen l’aprovació d’un Pla que protegeixi i dinamitzi l’activitat agrària al Vallès

Penjat el 26 de gener de 2022, per Adenc

Garantir l’activitat agrària en convivència amb els valors ambientals i cívics dels espais naturals de la plana vallesana és clau pel benestar de la societat metropolitana

L’associació ADENC, la Cooperativa Agrària Vallès, la Fundació Agroterritori, la Unió de Pagesos i l’associació Via Vallès impulsen la sol·licitud del Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV)

Les entitats emplacen les administracions públiques competents a materialitzar el Pla agrari del Vallès en el marc del desenvolupament de la Llei d’espais agraris.

S’inicia un procés de recerca de nous suports per visualitzar el compromís de la societat civil com a motor de les polítiques d’interès públic en l’àmbit de la protecció d’aquest territori. 

Els darrers quaranta anys al Vallès s’ha perdut aproximadament el 47% de la superfície dels espais naturals d’ús agrari. Amb tot, encara romanen prop de 19.000 hectàrees d’espais agrícoles. Un patrimoni que s’ha de preservar i garantir per una activitat agrària sostenible. 

Indefugiblement el benestar de la societat metropolitana local passarà per l’harmonització dels hàbitats urbans amb els espais naturals que els sostenen. Molts d’aquests espais són d’ús agrari i forestal que alhora també contribueixen a la sobirania alimentària, al gaudi de la natura i a la conservació de la biodiversitat. Un repte que passa per una cultura ambiental i rural que s’ha de socialitzar entre la comunitat. Els ecosistemes agraris periurbans són clau en l’estructura territorial de la bioregió del Vallès. A més, aporten béns i serveis ambientals d’abastament, de regulació, de suport i culturals. 

La proposta de redacció d’un Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV), promoguda des de la societat civil, pretén contribuir a formular un projecte integrador dels aspectes agraris, ambientals, socials i culturals a partir d’una diagnosi i una proposta dels espais naturals agraris d’una de les contrades més dinàmiques del sud d’Europa. La singularitat de la bioregió del Vallès esdevé clau per fer més habitables els ecosistemes naturals i urbans que ens envolten i acullen. 

Des de l’any 2010 el Govern de Catalunya té el compromís legal d’impulsar la figura d’un “Pla Director Urbanístic de la Plana agroforestal del Vallès”, previst dins el PTMB (Pla territorial metropolità de Barcelona). La manca d’interès de la Generalitat fa 12 anys després encara està pendent l’inici dels treballs que haurien de permetre disposar d’aquesta figura d’ordenació complementària amb el PTSAEV. Alhora, la redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès va evidenciar per primera vegada l’interès d’un treball conjunt per a les dues comarques administratives en les que es divideix el Vallès.

L’aprovació de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris obre la porta a impulsar noves figures d’ordenació dels espais naturals d’ús agrari, com ara els Plans territorials sectorials agraris específics i el reconeixement de l’agricultura periurbana. Aquest nou Pla hauria de garantir la base territorial dels espais naturals d’ús agrari i facilitar la viabilitat de les explotacions agràries amb l’objectiu de garantir el dret a la sobirania alimentària de proximitat i saludable

La proposta del Pla territorial agrari específic del Vallès és una oportunitat de com ordenar el Vallès, a partir d’eines actualitzades de preservació passiva i activa en el context actual, sense dependre de la tradicional priorització de la urbanització. Cal optar per un model holístic, integrador i harmonitzador de les diferents disciplines acadèmiques i professionals que interactuen transformant la matriu biofísica del Vallès. 

Campanya de suports

A través de la web vallesagrari.org s’inicia un procés de difusió i recerca de suports a la proposta de redacció del PTSAEV. Aquest procés portarà a realitzar el contacte amb tots els agents implicats en la redacció del Pla emplaçant a les administracions públiques responsables i específicament al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que té la responsabilitat del desplegament de la Lleis d’espais agraris

 

Roda de premsa virtual:

https://www.youtube.com/watch?v=WxLmhFCEd7E

 

Entitats impulsores:

ADENC ; Agrària Vallès; Agroterritori; Unió de Pagesos; Via Vallès

Més informació:

 

ADENC – EdC

correu@adenc.cat   937 171 887