GEPEC denunciarà davant Unió Europea si no s’atura l’obertura de pistes a la Serra de Cardó

Penjat el 5 d'octubre de 2016, per GEPEC

GEPEC denunciarà davant Unió Europea si no s'atura l'obertura de pistes a la Serra de Cardó

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació insisteix en el projecte de construcció de pistes forestals al cor de la Serra de Cardó.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya prepara una denúncia davant l'Unió Europea i altres accions administratives i judicials en cas que el projecte segueixi endavant.

 

El passat mes de febrer des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya varem denunciar unes obres que s’estaven portant a terme dins l’espai protegit de la serra de Cardó i que podien comportar uns impactes importants i irreversibles sobre el patrimoni natural, cultural i paisatgístic d’aquesta serra.

El promotor d’aquests actuacions era el mateix Departament d’Agricultura Ramaderia,  Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

El DARP pretén, entre d’altres actuacions, obrir dos pistes forestals a l’interior d’aquesta serra amb una extensió de més de 4 quilometres. Una d’aquetes pistes  travessaria tot el cor d’aquest important espai natural, amb un elevat impacte paisatgístic, obrin l’accés rodat al cor d’aquesta serra, espai d’impressionant valor paisatgístic on s’hi mantenen les espècies més sensibles que han sobreviscut   gràcies a la inaccessibilitat i tranquil·litat  del sector que ara es veurà afectat.

Una d’aquestes pistes es vol  construir sobre l’antic camí  ral de Tivenys al Perelló, antic camí, l’origen del qual es remunta a l’Edat Mitjana,  on encara s’hi conserva la traça i els trets propis dels antics camins rals (espones, ribassos, murs de pedra seca) i és, de fet, l’ÚNIC exemple que resta en aquesta zona de les serres de Cardó-Boix de camí antic amb aquestes característiques centenàries, constituint un element d’interès cultural i històric de primer ordre.

El projecte del Departament d’Agricultura suposarà eliminar completament aquest patrimoni cultural històric i humà, fet molt greu, com ja es va  informar a la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre.

En aquest projecte el Departament d’Agricultura, lluny de complir els requeriments legals, va aprovar i adjudicar a l’empresa executora unes obres dins un espai natural protegit sense ni tant sols sotmetre les actuacions a l’obligat tràmit d’avaluació d’impacte  ambiental. Cal tenir present que la serra de Cardó és inclosa a la xarxa europea d’espais naturals protegits, “xarxa natura 2000”, amb les categories de ZEPA (Zona d’especial protecció per les aus) i de LIC (Lloc d’interès comunitari).També és inclosa  al Pla d’Espais d’Interès Natural  i forma part d’un dels tres nuclis de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. És, a més, l’hàbitat d’espècies protegides en perill d’extinció i bressol d’un importantíssim patrimoni cultural, part del qual declarat patrimoni de la humanitat.

L’aprovació i adjudicació d’aquestes obres, sense aquesta avaluació d’impacte ambiental, és un fet molt greu que suposa una vulneració de l’ordenament legal que  ha de comportar l’anulació de tota la tramitació i deixar sense efecte l’aprovació i adjudicació del projecte. És especialment greus ja que les actuacions prèvies incloses al projecte ja foren executades. La construcció de les pistes no es varen iniciar gràcies a  la denúncia presentada pel GEPEC-Ecologistes de Catalunya, d’altra forma s’hagués continuant amb les actuacions previstes sense cap preocupació pels importants impactes que es podien provocar.                    

Ara el Departament d’Agricultura, lluny d’aturar i anular les actuacions previstes, optant per la conservació d’aquesta  serra amb els seus actuals valors naturals, paisatgístics  i culturals, ha tramitat el projecte per que les actuacions previstes sigui sotmès a l’avaluació d’impacte ambiental per així  intentar “omplir l’expedient”.

Els projectes que ho requereixen es sotmeten a l’avaluació d’impacte ambiental durant la seva tramitació  i aquesta determina si, en funció dels impactes que es provocaran, l’actuació és o no assumible. També en pot determinar modificacions substancials. En definitiva una declaració d’impacte ambiental condiciona que una actuació pugui portar-se o no a terme i en quines condicions.

En el cas que ens ocupa les actuacions previstes han estat ja aprovades i fins i tot adjudicades a l’empresa executora (l’empresa Aprofitaments Forestals Colldejou S.L,  per un valor de 128.500 euros, iva exclòs).

Sotmetre al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental una obra que ja ha estat aprovada i adjudicada i que, per tant s’ha decidit que es portarà a terme i en quines condicions, és un FRAU EN MAJUSCULES que vulnera tota normativa de regulació de les avaluacions d’impacte ambiental i ens torna a posar damunt la taula el pes real que li dóna la Generalitat a les avaluacions ambientals.

Cal denunciar de nou que tot aquest procediment està viciat de bon començament  i que cal que s’anul·li el projecte afectat. En aquest sentit des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya  hem presentat escrit davant el Departament de Territori i Sostenibilitat , que és qui  té les competències de les avaluacions ambientals.

També s’ha advertit a l’administració que de seguir amb el projecte des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya s’iniciaran els tràmits legals per tal d’invalidar-lo. Així també s’està preparant una denúncia davant instàncies europees per vulneració greu de les directius europees que regulen les avaluacions d’impacte ambiental, així com per afectacions greus d’un espai sotmès a protecció europea  inclòs a la Xarxa Natura 2000. També es denunciarà l’afectació d’espècies protegides per la legislació europea.

Cal destacar que els arguments que el DARP utilitza  per tirar endavant la construcció d’aquestes pistes és la seva utilitat en els treballs d’extinció d’incendis forestals. L’estudi  dels focs històrics que han afectat a la Serra del Cardó ens demostra que pistes com la que es vol fer al cor de la serra serien del tot inútils i no serien utilitzades pels bombers per la perillositat que comportaria ubicar personal en indrets on el foc arribaria amb virulència i sense possibilitats de control. Aquest arguments han estat també corroborats per fonts properes als bombers. Aquests arguments també s’han fet arribar, per part del GEPEC-Ecologistes de Catalunya, al mateix Departament d’Agricultura.

De portar-se a terme el projecte que planteja el DARP estarem provocant la pèrdua d’un patrimoni històric i cultural de primer ordre de les Terres de l’Ebre. Estarem provocant uns impactes paisatgístics a una de les serres més impressionants del sud del País, estarem possibilitant un accés incontrolat a indrets molt fràgils que constitueixen els últims refugis d’espècies en perill d’extinció, augmentant les pertorbacions i la caça furtiva,  estarem augmentant els riscs d’incendis al permetre l’accés motoritzat al cor de la serra. Sembla una paradoxa però una infraestructura que es justifica per l’extinció d’incendis pot acabar afavorint l’inici d’aquests mateixos incendis.