Informe del CEPA sobre dels impactes ambientals i a la salut que comparen incinerar pneumàtics i fusta

Penjat el 24 de novembre de 2017, per Cepa

El CEPA ha elaborat un informe sobre dels impactes ambientals i a la salut que comparen incinerar pneumàtics i fusta. A petició dels advocats que porten el tema de la impugnació de l’autorització ambiental d’incrementar la quantitat de pneumàtics a cremar i disminuir la crema de fusta a la Cimentera Molins. Autorització que va atorgar la Direcció de Qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Informe del CEPA sobre dels impactes ambientals i a la salut que comparen incinerar pneumàtics i fusta