La IAEDEN redescobreix el tritó als Aiguamolls, espècie que es donava per desapareguda.

Penjat el 21 de maig de 2020, per Despatx IAEDEN

L’Observator amfíbic és un grup de treball de la IAEDEN que té per objectiu estudiar i vetllar per la conservació dels amfibis en front del canvi global als Aiguamolls de l’Empordà. En concret, aquesta troballa s’ha fet en el marc del projecte de l’Atles d’amfibis dels aiguamolls de l’Empordà.

Després de cinc anys de prospeccions, s’ha trobat una població reproductora de tritons verds on s’han detectat tant animals adults (un mascle i diverses femelles), com un alt nombre de larves en diferents estadis de desenvolupament.

Aquest amfibi era molt freqüent a la plana de l’Empordà fins als anys 80, a finals de la dècada dels 90 i principis dels 2000 va començar a desaparèixer. Des de llavors no s’havia trobat cap individu de l’espècie a aquesta zona i es donava per feta la seva extinció als Aiguamolls, a causa de la intensificació i canvi agrari, la nitrificació de les aigües i l’arribada de noves espècies invasores, com el cranc de riu americà.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament de la Fundació Zoo de Barcelona i amb la col·laboració del Centre de Fauna dels Aiguamolls i el CREAF.

Llegiu el comunicat AQUÍ

La IAEDEN redescobreix el tritó als Aiguamolls, espècie que es donava per desapareguda.