La PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL demana la retirada definitiva del projecte Surfcity

Penjat el 5 d'abril de 2023, per Adenc

Nota de premsa

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL DEMANA LA RETIRADA DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL SURFCITY

Fa poc més d’un any, el 4 de març de 2022, el govern municipal del PSC anunciava amb sorpresa d’uns i l’estupefacció d’altres, que Sabadell acollirà una de les primeres piscines d’onades artificials d’Europa, l’anomenat SurfCity, i donant-la com una cosa ja feta.

L’anunci no era una broma i el Ple municipal del 5 de juliol de 2022 va aprovar el Plec de clàusules per a l’adjudicació directa de la concessió per 40 anys dels terrenys de propietat municipal del camí de Can Quadres 185-199 a favor de l’empresa Lunatica Lodging SL. Plec que va ser aprovat amb els vots a favor dels Grups municipals de PSC, Junts per Sabadell i Ciudadanos i els vots en contra d’ERC, Crida per Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell.

El 29 de juliol de 2022 BOPB publicava l’edicte d’exposició pública per un termini de 30 dies per tal de poder fer-hi al·legacions. Prop d’un centenar d’entitats i persones a títol individual van presentar-hi al·legacions. 8 mesos després el govern municipal encara no les ha resolt.

Davant d’aquest silenci la Plataforma en Defensa del riu Ripoll va preguntar en quin punt es trobava la tramitació de l’expedient i la regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica, Mar Molina, va respondre que vers la possible problemàtica ambiental del projecte, es considera encarregar informes específics en relació la disponibilitat i el consum dels recursos hídrics, les necessitats energètiques, els potencials d’autogeneració amb energies renovables i els impactes sobre la fauna. I que, posteriorment, es procedirà a redactar un document ambiental estratègic (DIE) i a instar l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de la Generalitat (OTAA) la tramitació d’un procediment d’avaluació ambiental del projecte proposat.

Des de la Plataforma en Defensa del riu Ripoll considerem que aquesta resposta posa de manifest l’absoluta manca de rigor i d’exigència que ha de prevaldre en tot projecte, especialment si té una important afectació ambiental com és el cas del SurfCity. Una administració pública mínimament responsable hauria d’haver avaluat abans d’iniciar la tramitació de la concessió quin impacte tindria un projecte d’aquestes característiques: tones de formigó, desaparició de flora i fauna, enorme consum d’aigua i d’energia, afectació d’una zona inundable, afluència de vehicles, sorolls…, enmig d’un espai tan sensible com el riu Ripoll. No cal ser un gran expert per saber que el SurfCity tindria un gran impacte negatiu.

A més del gran impacte ambiental que tindria aquest complex privat lúdic-esportiu, el govern municipal tampoc no té en compte la manca d’interès general que legalment ha de prevaldre a l’hora d’autoritzar una instal·lació privada en un espai de titularitat pública. Ni les múltiples irregularitats detectades en l’expedient: deficiències urbanístiques, manca de justificació de construir un complex d’aquestes característiques, concessió feta a mida, manca de garanties de solvència de l’empresa, etc.

Si la idea de donar en concessió durant 40 anys un espai públic al riu Ripoll, per a construir un complex privat lúdic-esportiu per a la pràctica de surf, és ja de per si un despropòsit, amb la situació de sequera estructural que estem patint i que segons totes les previsions dels experts encara es pot agreujar i perdurar en el futur, mantenir aquest projecte és d’una irresponsabilitat total i d’un menyspreu absolut per les conseqüències negatives que tindria per la ciutadania de Sabadell el fet de malbaratar un recurs escàs com l’aigua.

El SurfCity requeria un volum anual d’aigua d’entre 12.000 i 15.000 m3 per omplir la piscina d’onades, volum que es veuria incrementat entre un 3 i un 5 % degut a l’evaporació, a banda del consum d’aigua per la resta d’instal·lacions: restauració, gimnàs, neteja, etc. Aquesta aigua hauria de provenir majoritàriament de la xarxa d’aigua potable, degut a l’escàs cabal de la mina del Ripoll que és aigua captada del subsòl de la llera del riu, que a la vegada és aigua regenerada provinent de les depurades.

Des de la Plataforma en Defensa del riu Ripoll denunciem que mentre el país i les institucions estan debatent quines mesures emprendre davant la greu situació de sequera i de manca d’aigua, el govern municipal no hagi desestimat encara el projecte del SurfCity, que xoca frontalment amb les mesures excepcionals per la sequera hidrològica que patim i la imperiosa necessitat de no malbaratar un recurs tan escàs com l’aigua.

Denunciem també que el govern municipal destini recursos públics, d’hores de treballadors municipals, a elaborar informes sobre els impactes del consum d’aigua i energia, sobre la flora i la fauna del riu Ripoll, etc. que tindria el projecte del SurfCity, suplint la feina que hauria de fer l’empresa privada que l’impulsa.

Reiterem que l’única opció que hi ha en relació al projecte del SurfCity és que es descarti definitivament i que s’iniciï un procés per a renaturalitzar el Parc Fluvial del riu Ripoll, per revertir l’estat d’abandonament en què es troba, millorar la qualitat de l’aigua, rehabilitar el patrimoni arquitectònic i històric del tot abandonat, i afavorir l’ús social i esportiu de manera cívica i sostenible.

El govern municipal ha de triar entre defensar els interessos de la ciutat i garantir el dret a l’aigua dels seus habitants o defensar els interessos d’una empresa privada amb un projecte lucratiu que malmenaria recursos i el riu Ripoll.

PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL

Sabadell, 5 d’abril de 2023

NOTA DE PREMSA en PDF