L’ANG s’adhereix al manifest La Tordera després del temporal Glòria, i ara què?

Penjat el 4 de març de 2020, per Ang

Els sotasignants, instem les administracions locals, comarcals, provincials, autonòmiques i estatals a prioritzar i fer efectives diverses actuacions, que considerem necessàries per fer front de forma integrada a futures torderades