L’assemblea de Limnos aprova els pressupostos pel 2019 i escull nou president

Penjat el 7 de març de 2019, per Limnos

L’assemblea de Limnos celebrada el 16 de febrer va comptar amb una representació significativa de socis de l’entitat que van aprovar la memòria d’activitats de l’entitat i els pressupostos pel 2019.

El document de la memòria d’activitats el podeu consultar aquí

Es van aprovar els comptes de 2018 amb uns ingressos de 7.924 euros i unes despeses de 5.551, amb un saldo positiu, malgrat que està pendent encara d’enviar i facturar la revista de Limnos de 2018.

Pel que fa al pressupost de l’entitat pel 2019 s’ha concretat en uns ingressos previstos de 14.207 € en els quals hi ha els dos projectes educatius que s’han de realitzar aquest 2019. Gairebé el doble de l’any anterior. Es preveuen unes despeses superiors al voltant dels 15.177 euros.

Finalment l’assemblea va aprovar per unanimitat el relleu en el càrrec de president i secretari, i la incorporació del president anterior com a vocal de la Junta. El nou president de Limnos és en Gerard Funosas que els últims anys ha estat participant activament dels projectes de voluntariat, educatius i de camps de treball de l’entitat, i representa una continuïtat en la gestió i representació de l’entitat.