Nova acció per visualitzar que cal aprofitar els residus …

Penjat el 3 de desembre de 2019, per Cepa

Aquesta acció de “autòpsia dels residus”, es farà a Canet de Mar organitzada per l’ajuntament el proper diumenge 15 de desembre:

Nova acció per visualitzar que cal aprofitar els residus …

Les associacions “CEPA-Ecologistes de Catalunya” i “Fot-li castanya!”, així com diferents escoles i instituts farem ben visible que la major part de residus que es llencen han de ser reaprofitats com a nous materials i recursos. D’aquesta manera, a més, evitem els impactes ambientals i contra la salut pública dels residus que són incinerats o enterrats en abocadors.

Canetencs/es i gent del Maresme, si voleu participar-hi, sereu molt benvinguts!.