Participem a la consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’Àmbit Marí del PNCC

Penjat el 25 d'octubre de 2021, per Despatx IAEDEN

D’acord al Document de bases per a l’elaboració del PRUG del Cap de Creus, la IAEDEN Salvem l’Empordà ha elaborat un document de propostes en tres nivells, i l’hem presentat a la Consulta Prèvia de la Generalitat. https://participa.gencat.cat/processes/prug/f/3281/proposals/82787

1. Un nivell de consideracions generals.
Amb elles volem argumentar lliurement la nostra posició en els temes que considerem mereixen un millor tractament. Hem organitzat aquestes observacions generals en 10 punts.

2. Un nivell de fitxes.
Arribats a aquest nivell, hem repassat les fitxes contingudes en el “Document de Bases” i les hem modificat seguint els següents criteris:
a. Hem reorganitzat els àmbits intentant aproximar els que estaven més relacionats agrupant-los en 4 grans blocs:
a1. Usos
a2. Recerca, educació i participació
a3. Gestió, i
a4. Varis

Per tal que aquesta reagrupació no faci perdre la referència amb el text de partida, hem conservat el codi original de cada àmbit.
b. Hem revisat et text de les fitxes:
b1. Eliminant aquells amb els que estàvem en desacord i aquells que ens semblaven redundants.
b2. Respectant tots aquells amb els que no estàvem en desacord
(encara que no sigui la redacció que haguéssim preferit) i que no ens semblaven redundants.
b3. Introduint els que creiem que faltaven
b4. Modificant la redacció (però no el sentit) i reagrupant-los per fer el conjunt més coherent.

Per tal de facilitar la visualització dels canvis proposats:
• hem conservat el codi original de les fitxes
• hem mantingut en color negre el text original que crèiem correcte
• hem ratllat aquell text original en color negre que crèiem incorrecte
• hem marcat en color verd les adicions i els fragments de text modificat.
• hem pensat que numerant cada proposta individual facilitàvem la seva identificació per a les negociacions que haurien de seguir.

3. Un nivell d’annexos.
És indispensable arribar a aquest nivell (que és on es poden quantificar les propostes i precisar el seu abast espacial i temporal) perquè serà finalment a aquest nivell on es veurà el grau d’acord-desacord entre els diferents sectors
d’activitat i els gestors del Parc. Malauradament ens ha resultat impossible oferir una proposta per als 24 annexos
que hem identificat com indispensables (possiblement fins i tot ens hem descuidat alguns) dins els terminis temporals de la tramitació (29 d’octubre).

Podeu descarregar-vos el document sencer AQUÍ

The post Participem a la consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’Àmbit Marí del PNCC appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.