Projecte per recollir i compostar els residus vegetals dels barris de muntanya de Barcelona

Penjat el 6 de juliol de 2017, per Cepa

Projecte per recollir i compostar els residus vegetals dels barris de muntanya de Barcelona

L’associació can Pujades dels barris de muntanya de Vallvidrera és una cooperativa de consum de més de 50 famílies  que promou diverses activitats agroecològiques (participa activament en els horts comunitaris del barri), d’educació ambiental i de preservació del patrimoni natural de Collserola.

Les associacions can Pujadas i CEPA hem presentat un projecte d’economia social comunitària per evitar que es continuï recollint  els residu vegetals (esporgues, restes de jardí) en grans contenidors que es barregen amb restes d’obres i no s’aprofiten.

En l’espai dels antics vivers municipals que podeu veure a la foto a tocar des horts, es proposa ubicar-hi una planta de compostage que evitaria la generació de residus i permetria obtenir compost de qualitat, un recurs valuós per l’activitat agroecològica, molt necessària per millorar l’espai agroforestal del Parc natural de Collserola i la seva biodiversitat.