Sortida d’ornitologia al Parc Grípia-Ribatallada

Penjat el 12 de gener de 2018, per Adenc

diumenge, 5 de novembre de 2017

Acompanyats per en David López, ornitòleg i gran coneixedor de la zona, l’Adenc ha organitzat una sortida ornitològica al Parc Grípia Ribatallada, àrea que comprèn els espais agroforestals que podem trobar entre aquests dos torrents, als termes municipals de Sabadell, Terrassa i Sant Quirze; zona reivindicada com d’interès natural per l’Adenc.
El matí es presenta ennuvolat i amb risc de pluja, però tot i així decidim tirar endavant la sortida, desició encertada, doncs el sol no triga en sortir i la calor es fa notar. Durant el matí observem un total de 48 espècies entre les que destacaríem com a més abundants, els pinsans, les caderneres i els estornells, ocells que han arribat a casa nostra per passar l’hivern i que  es concentren a les zones de conreus i erms on s’alimenten. També hem pogut observar tres rapinyaires dferents, l’Astor, l’Aligot i el Xoriguer. A la zona de la bassa de rec podem observar també, l’Anec collverd, el Cabusset i al Xivitona, aquest punt d’aigua, és un lloc visitat per moltes espècies d’ocells i altres animals i té doncs, una gran importància.
Adjuntem la llista completa d’espècies observades i algunes fotografies.
Sortida d’ornitologia al Parc Grípia-Ribatallada

Tord comú, foto de David López

Sortida d’ornitologia al Parc Grípia-Ribatallada

Gafarró, foto de David López

Anas platyrhynchos (Ànec collverd)

Alectoris rufa (Perdiu roja)

Phasianus colchicus (Faisà)

Tachybaptus ruficollis (Cabusset)

Phalacrocorax carbo (Corb marí gros)

Buteo buteo (Aligot comú)

Accipiter gentilis (Astor)

Falco tinnunculus (Xoriguer comú)

Actitis hypoleucos (Xivitona)

Columba livia (Colom roquer)

Columba palumbus (Tudó)

Streptopelia decaocto (Tórtora turca)

Upupa epops (Puput)

Picus viridis (Picot verd)

Dendrocopos major (Picot garser gros)

Alauda arvensis (Alosa vulgar)

Galerida cristata (Cogullada vulgar)

Galerida theklae (Cogullada fosca)?

Lullula arborea (Cotoliu)?

Anthus pratensis (Titella)

Motacilla alba (Cuereta blanca)

Motacilla cinerea (Cuereta torrentera)

Erithacus rubecula (Pitroig)

Phoenicurus ochruros (Cotxa fumada)

Saxicola rubicola (Bitxac europeu)

Turdus philomelos (Tord comú)

Turdus viscivorus (Griva)

Turdus merula (Merla)

Sylvia melanocephala (Tallarol capnegre)

Cisticola juncidis (Trist)

Cettia cetti (Rossinyol bord)

Phylloscopus collybita (Mosquiter comú)

Cyanistes caeruleus (Mallerenga blava)

Lophophanes cristatus (Mallerenga emplomallada)

Aegithalos caudatus (Mallerenga cuallarga)

Certhia brachydactyla (Raspinell comú)

Pica pica (Garsa)

Garrulus glandarius (Gaig)

Sturnus vulgaris (Estornell vulgar)

Passer domesticus (Pardal comú)

Passer montanus (Pardal xarrec)

Fringilla coelebs (Pinsà comú)

Carduelis cannabina (Passerell comú)

Carduelis carduelis (Cadernera)

Chloris chloris (Verdum)

Serinus serinus (Gafarró)

Emberiza cirlus (Gratapalles)