Creixement, creixement sostenible,… Decrèixer!! – l’article de l’ham del juny 2023-

Penjat el 10 de juny de 2023, per Limnos

El model vigent de “creixement“ basat en la “producció/consum” ens ha conduit a l’actual situació de crisi planetària i a greus desigualtats socials. El creixement econòmic continu i il•limitat en un planeta limitat de recursos, ens aboca al col•lapse i condiciona, irreversiblement, el present i el futur.
Buscant l’adaptació al canvi climàtic, sorgeix la idea del “creixement sostenible”. Els seus defensors, confien en què la ciència i la tecnologia contribueixin a mitigar els efectes, però en mantenir el mateix model de producció/consum, està abocat igualment al fracàs.

L’única estratègia viable implica forçosament “decréixer”: un canvi tant individual com col•lectiu, econòmic i polític, dirigit a reduir el consum de matèries primeres, la despesa energètica i les emissions responsables de l’escalfament global.

Alguns exemples en aquesta direcció:

 • Ús del transport públic en detriment del privat i creació d’estructures que ho permetin. Producció i consum local d’energia verda.
 • Consumir productes locals i de temporada provinents de petites explotacions agràries i/o ramaderes.
 • Disminuir el consum carni.
 • Ús racional de l’aigua (invertir en depuració/regeneració/reutilització).
 • Prevenció i disminució del nombre de residus.
 • Preservar la biodiversitat.
 • Extracció racional de recursos.
 • Producció d’aparells de llarga durada i reparables.
 • Comprar roba fabricada a prop de forma justa i sostenible.
 • Utilitzar mercats de segona mà i d’intercanvi.
 • Incentivar l’eficiència energètica, etc, etc.

Com deia Gandhi: “ viure senzillament, per tal que els altres senzillament puguin viure”.