El compromís d’ADENC amb cinc reptes per al Sabadell 2019-2023

Penjat el 30 d'octubre de 2019, per Adenc

L’ADENC mitjançant aquesta carta oberta a l’Alcaldessa de Sabadell i al conjunt del Ple Municipal, planteja aquest mandat 2019-2023 que la ciutat de Sabadell i el mateix Ajuntament, la necessitat d’assumir cinc reptes claus a nivell socioambiental per tal de ser corresponsables amb la realitat de l’emergència climàtica i ambiental que vivim, cal un major compromís ciutadà i més corresponsabilitat social i institucional. Aquests cinc reptes determinants són:

L’emergència climàtica i ambiental amb la mobilitat i mesures concretes locals.

El consum i l’alimentació i la gestió de residus responsable i sostenible des de l’Escola.

-La batalla contra la contaminació de plàstics i hidrocarburs al medi ambient.

Treballar per garantir i augmentar la biodiversitat en el medi urbà i metropolità.

-I garantir les llibertats bàsiques i fonamentals, els drets humans i la llibertat d’expressió que permet que els ciutadans expressin les seves disconformitats i desobediències.

En una societat prou adormida que canvia insuficientment per part de les administracions, cal reclamar aquesta desobediència, i en aquest sentit donem el màxim de suport als grups de joves que treballin com el “Fridays for future” com elements interruptors del canvi cultural i generacional, i l’ADENC actuarà com una entitat de desobediència constructiva en la realitat mediambiental i social de la ciutat i del Vallès.

Alhora, convidem l’Ajuntament de la ciutat de Sabadell durant el mandat 2019-2023 a actuar amb 16 Mesures Ambientals concretes que exigeix l’ADENC a complir i en les quals estem disposats a col·laborar.

 

– PRIMER. Accions de Mobilitat per l’emergència climàtica.

 1. Àrea de restricció de vehicles contaminants al centre de Sabadell entre la Gran Via, l’Eix Macià, la Ronda de Ponent i la crta. de Barcelona.
 2. Fer 5 Àrees de prioritat de veïns i vianants o superilles al centre de Sabadell (1) i la Rambla de Sabadell fins Plaça Marcet, a Can Oriac (2), a la Creu de Barberà (3), a la Creu Alta (4) i als Merinals (5)
 3. Fer una xarxa de carrers lliures de contaminació que permetin fer rutes ciclables i carrers amb prioritat per a vianants per tota la ciutat. Fer per a vianants els dissabtes i diumenges l’eix central de Sabadell i fer per a vianants la Rambla de Sabadell permanentment.
 4. Suport a la bicicleta i patinets elèctrics mitjançant una subvenció mínima de 250 € per la compra, i un increment d’impost municipal de circulació als vehicles de combustió de gasolina i dièsel.
 5. Impuls a les energies netes fomentant la contractació d’Energia Verda per part dels ciutadans i l’administració. L’Ajuntament mitjançant un Ple Municipal de gestió elèctrica, impulsar la contractació d’empreses d’energia verda per l’enllumenat públic, escoles, equipaments i altres edificis municipals.
 6. Replantejar el model de transport públic amb autobús urbà i interurbà de la ciutat en un model no centralitzat (tot no ha de passar pel centre). Cal integrar els diferents transports ja consolidats, com el ferrocarril de Renfe i FC de la Generalitat, en un nou model de transport, que comporti accions de millora en l’accés, com per exemple, la implementació de la tarja reduïda de la mobilitat amb transport públic col·lectiu metropolità als joves.

– SEGON. Consum, alimentació i gestió de residus responsable i sostenible.

 1. Objectiu 2023: Arribar al 66% de reciclatge dels residus en quatre anys i fugir dels contenidors-abocador actuals. Anar al contenidor de Targeta i Etiqueta Verda de Reciclatge.
 2. Canvi del model de residus per barris mitjançant els contenidors transportables per franges horàries (18-22h) i el sistema porta a porta, com proposa l’AMB i com practiquen molts municipis de Catalunya.
 3. Fomentar els menjadors escolars amb Cuina Escolar de totes les escoles de la ciutat (fer 24 noves cuines escolars) amb una quota municipal de 1-2 euros de subvenció al menú per infant, i garantint aliments Bio-ecològics i productes de quilòmetre KM0.

– TERCER. Contra la contaminació de plàstics i hidrocarburs.

 1. Iniciar una política de reducció sistemàtica dels plàstics de consum d’un sol ús, i eliminació de materials plàstics en l’espai públic i eliminació de zones verdes plastificades no naturals.
 2. 11.Política de prioritat amb suport municipal important a les Escoles Verdes, actualment amb un nivell de fracàs i frau elevat, amb incompliment del Reciclatge, manca de gestió de l’enllumenat i climatització i estalvi energètic (recuperar el Model EMAUS).

– QUART. En perill la biodiversitat en el medi urbà i metropolità.

 1. Protecció legal del riu Ripoll mitjançant la Xarxa Natura 2000 i la llei d’espais naturals, en cooperació amb el Consorci del Besós-Tordera
 2. Impuls del projecte del nou Espai Natural de la Via Verda Serra de Galliners Collserola-Sant Llorenç conjuntament amb la UAB i els altres ajuntaments afectats.
 3. Mesures per augmentar la biodiversitat dels espais lliures de la ciutat, començant pel Parc Catalunya fins un canvi radical del total de 12 espais lliures, actualment sense polítiques de biodiversitat.

– CINQUÈ. Per les llibertats bàsiques i fonamentals en front de les administracions.

 1. Accions per millorar l’accés a l’habitatge social i públic, cooperatiu i de lloguer, assequible als joves entre 21 i 35 anys amb 2.000 nous habitatges en quatre anys per garantir el dret a la ciutat.
 2. Acceptar que la desobediència i la denúncia de les situacions ambientals, socials i de llibertats és en la base de la societat civil. L’ajuntament de Sabadell renuncia a realitzar accions o omissions que penalitzin les entitats que desobeeixen o denuncien aquestes situacions. Les males praxis de l’ex-alcalde Manuel Bustos, perseguint les entitats que vàrem lluitar contra el Camp de Golf de Torrebonica, contra el Quart Cinturó i contra el Zoo a Colobrers, no poden tenir continuïtat en aquest ni en cap altre Govern de la ciutat.

L’ADENC es compromet a impulsar i col·laborar amb l’Ajuntament, i totes les administracions que calgui, en aquests cinc reptes bàsics i en aquestes 16 mesures prioritàries pel mandat 2019-2023.

El compromís d’ADENC amb cinc reptes per al Sabadell 2019-2023