Fes Resviure el Ripoll reprèn les seves activitats al riu

Penjat el 27 d'octubre de 2019, per Mireia Calvet

Després de les tasques de reg que els voluntaris han dut a terme durant els mesos de juliol i agost, el grup de Fes Reviure el Ripoll ha fet una breu pausa fins avui 28 de setembre, que ens hem acostat al riu per dur a terme la determinació de l’estat ecològic.
Dues vagades l’any des de l’any 2009, es desplacem fins al la llera del riu, davant del Molí de l’Amat, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat ecològic del riu i veure la seva evolució en el temps per determinar si les actuacions de millora que s’hi estant fent tenen algun efecte sobre el riu.
Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim la metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.
Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.
Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquest any hem trobat un cabal molt més baix de l’habitual, el riu porta molt poca aigua: 0,1 m/s i en algunes zones la profunditat és de pocs centímetres, i la llera no arriba a està coberta per l’aigua en la serva totalitat. L’aigua és transparent i no fa cap olor desagradable, però tampoc hem vist cap peix durant el matí.
Tot i així en aquest tram, hi ha una petita zona de ràpids, amb còdols i algunes pedres. Aquesta diversitat hidromorfològica contribueix a la varietat d’espècies de macroinvertebrats que podem trobar al riu.
El bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important; de camí a la zona d’estudi, observem els arbres i arbustos que hem anat plantant durant aquesta anys, alguns, com els salzes o els alocs estan agafant un port considerable. Aquest estiu els alocs han fet molta flor, una flor lila espectacular, que ara ha donat unes llavors que ens menjaran els ocells, però també hem constatat que la canya continua creixent, i aquesta tardor caldrà fer una bona neteja per salvar el alocs, que estan sent ofegats per les canyes!!.
Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència.
La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça ja que són molt sensibles als canvis, ja siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.
Aquesta vegada trobem un petit peixet, un aleví, que segurament és de bagra, una sangonera i macorinvertebrats com larves d’efímeres, de mosquit, de mosca negre, i tricòpters, això ens dóna una qualitat  ecològica del riu deficient.
Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que passa pel riu.
En el camí de tornada als cotxes, hem tingut una sorpresa: una eruga de la papallona nocturna, l’esfinx de la calavera (Acherontia atropos), es tracta d’una de les papallones més grosses d’Europa, podeu veure a la foto que l’eruga és molt gran, pot arribar a fer 13 cm de llargada, i s’alimenta de solanàcies i verbenàcies. Aquestes erugues  s’enterren al terra per crisalidar, segurament la que hem vist estava ja buscant el lloc apropiat per fer-ho
 
Les activitats continuen aquesta tardor
El grup de “Fes Reviure el Ripoll” ha planificat per aquesta tardor -hivern dues jornades d’eliminació d’espècies exòtiques, una dedicada a l’extracció de canya a la zona de Sant Vicenç de Jonqueres, per alliberar els alocs que estan sent ofegats per la canya. L’altra jornada serà dedicada a l’eliminació del lligabosc japonès (lonicera japonica), una espècies que s’ha estès pels rius de Catalunya provinent dels nostres jardins, a la zona de la Font dels Gitanos.
També hi ha planificada una nova plantada popular a la zona de la Font dels Gitanos , us animem a tots a participar en aquesta plantada popular i a col.laborar en el seu finançament mitjançant l’apadrinament de plantes.
Per apadrinar una planta podeu fer-ho a trucant a l’oficina de l’Adenc o bé a través del web:https://adenc.cat/apadrinament-fesreviurelripoll/
Fes Resviure el Ripoll reprèn les seves activitats al riu

Eruga de la papallona esfinx de la mort

Fes Resviure el Ripoll reprèn les seves activitats al riu

Efímera adulta

Fes Resviure el Ripoll reprèn les seves activitats al riu

Aleví de peix