Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Penjat el 21 d'octubre de 2023, per Mireia Calvet

Amb l’arribada de la tardor, el Grup de Fes Reviure el Ripoll reinicia les seves activitats, tot i que durant l’estiu hem continuat actius amb jornades de reg de les plantes que es van plantar la passada primavera i tardor. La primera activitat a realitzar és el taller de determinació de l’estat ecològic. Des de l’inici del projecte el 2009, dues vegades l’any, ens acostem a la llera del riu, davant del Molí de l’Amat, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat ecològic del riu i valorar la seva evolució en el temps per tal de determinar si les actuacions de millora que s’hi estan fent tenen algun efecte sobre el riu. Les jornades s’han de dur a terme una a la primavera, i una altra a la tardor, el passat 30 de setembre.

Es tracta d’una activitat participativa, oberta al públic, en la que se segueix metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius, per tal de valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu

Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.

Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquesta tardor, com ja és habitual, hem trobat un cabal molt baix, de 0,042 m/s. Amb la sequera que arrosseguem, hem de tenir present que l’aigua que baixa pel riu prové majoritàriament de les depuradores situades aigües amunt, en aquest sentit podem considerar el riu com un ecosistema artificialitzat.

Així i tot, en aquest tram, hi ha una petita zona de ràpids, amb còdols i algunes pedres. Aquesta diversitat hidromorfològica contribueix a la varietat d’espècies de macroinvertebrats que podem trobar al riu.

Gràcies a les actuacions executades per l’adenc, el bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important amb uns arbres d’alçada significativa; de camí a la zona d’estudi, observem els arbres i arbusts que hem anat plantant durant aquests anys, alguns, com els salzes o els alocs, ja amb una mida considerable. Tot i la millora aconseguida, com que entre els paràmetres que cal avaluar pel que fa al bosc de ribera, hi ha la continuïtat del bosc, al llarg del riu i la seva connectivitat amb altres masses boscoses, malgrat les millores assolides, la valoració ens dona una qualitat moderada.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència. Aquesta vegada, la saturació d’oxigen ha millorat respecte a altres anys, amb un valor d’un 75 %, cal tenir en compte que el valor mínim per un estat òptim seria del 80 %.

La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça, ja que són molt sensibles als canvis, siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.

Aquesta vegada trobem algunes sangoneres, animals que poden viure en aigües pobres en oxigen Pel que fa als macroinvertebrats com larves d’efímeres, de mosquit d’eixam, de mosca negre, i tricòpters. Aquesta vegada també hem trobat alguns caragols aquàtics, del gènere físid

Tot i la varietat, la majoria de les famílies detectades corresponen a aigües amb pocs requisits de qualitat, i el resultat final de la valoració és que el nostre tram de riu té una qualitat ecològica deficient.

Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que passa pel riu.

Les activitats continuen aquesta tardor

El grup de “Fes Reviure el Ripoll” continuarà treballant aquesta tardor al riu,

amb més jornades d’eliminació d’espècies exòtiques i una plantada popular el mes de novembre.

També continua en marxa la campanya d’apadrinament; per apadrinar una planta podeu fer-ho trucant a l’oficina de l’Adenc o bé a través del web: https://adenc.cat/apadrinament-fesreviurelripoll/

Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll