Iniciem el projecte de restauració del bosc de Torrebonica

Penjat el 15 d'octubre de 2019, per Gerard Codina

El bosc de Torrebonica és una de les zones forestals del Parc Grípia Ribatallada que l’any 2014 es van veure afectades per les ventades que es van produir al Vallès Occidental. Aquesta zona que va quedar tan alterada va ser ràpidament colonitzada per espècies vegetals invasores, impossibilitant la regeneració forestal de les espècies autòctones de bosc mediterrani. L’espècie que més s’hi ha estès en aquest espai ha estat l’ailant o arbre del cel (Ailanthus altissima), originari de la Xina. Aquest arbre, considerat com a una de les espècies invasores més perjudicials a escala global, ha proliferat per tots els continents del planeta menys l’Antàrtida. Els principals impactes de la colonització d’aquesta espècie és la pèrdua de biodiversitat tant vegetal com de la fauna edàfica i l’alteració de l’estat dels sols.

 

Iniciem el projecte de restauració del bosc de Torrebonica

Inici de la jornada amb l’explicació del context del bosc de Torrebonica amb en Joan Ignasi Ros.

El passat cap de setmana una desena de voluntaris de l’ADENC han iniciat el projecte de restauració del bosc de Torrebonica. Durant la primera jornada del projecte l’equip de voluntaris es va centrar en l’extracció d’ailant. La gestió d’aquesta espècie exòtica és complicada per les seves característiques. Els caràcters que dificulten la seva gestió i que a més a més garanteixen el seu èxit per colonitzar nous hàbitats són principalment: el seu ràpid creixement, la capacitat de rebrotar, efecte al·lelopàtic (toxicitat que dificulta el desenvolupament d’altres plantes) i la manca de competidors naturals i herbívors, fora del seu hàbitat d’origen. Per aquest motiu els participants de l’extracció han extret els nuclis d’ailant sencers, la part superficial, però també les arrels per evitar que d’aquestes puguin tornar a rebrotar. Totes les restes vegetals de la planta (fulles, arrel, tronc …) han estat retirades de l’espai, ja que aquestes contenen substàncies que contaminen el sòl.

 

Iniciem el projecte de restauració del bosc de Torrebonica

Extracció de les arrels d’ailant.

En aquest projecte de recuperació del bosc de Torrebonica hi participa el grup d’Art i Natura de l’ADENC que aporta a les accions realitzades una visió artística i simbòlica. Aquestes accions, titulades com a “Rescats” artístics pretenen crear un lligam i paral·lelisme entre el procés d’alliberament personal i el rescat d’una porció d’espai forestal, mitjançant els treballs a la natura. En aquest cas concret d’extracció d’ailant, denota la necessitat d’alliberar un espai natural dels elements distorsionadors que impedeixen el desenvolupament del bosc originari de Torrebonica.

Aquest Rescat, de la mateixa forma que altres que s’han realitzat anteriorment, ha estat registrar i amb els materials obtinguts se’n farà un llibre per visualitzar la problemàtica de l’activitat humana a gran escala i els perjudicis que ocasiona a nivell local en la natura.

Com a resultat d’aquesta primera jornada s’han retirat 5 nuclis d’individus juvenils d’ailant del bosc de Torrebonica i alguna altra espècie invasora com el miraguà (Araujia sericifera). Els forats que han quedat després de l’extracció serviran, per la reforestació amb espècies autòctones de bosc mediterrani, que es realitzarà el pròxim 17 de novembre.

 

Iniciem el projecte de restauració del bosc de Torrebonica

Voluntaris durant la jornada d’extracció d’espècies invasores.

Finalment volem agrair a totes les persones que han participat en aquesta primera jornada de restauració del bosc de Torrebonica i animar a tota la gent interessada a participar de les noves jornades que organitzarem els pròxims mesos.