L’ADENC demana explicacions d’uns treballs forestals a la Serra de Galliners

Penjat el 4 de novembre de 2018, per David López Bosch

L’ADENC denuncia uns treballs forestals que s’estan duent a terme des de la darrera setmana a l’espai natural de la Serra de Galliners, concretament al bosc que envolta els dipòsits d’aigua del carrer Muntanya de Sant Quirze del Vallès. S’han retirat arbres adults de gran diàmetre que resulten d’alt interès per l’ecosistema, en comptes d’extreure els de menor mida que es troben dominats. La gestió forestal és necessària en determinats casos per a la prevenció d’incendis, però sempre s’hauria de avaluar l’impacte ambiental, biològic i paisatgístic de cada espai,… Es un patrimoni de tots.

L’ADENC demana explicacions d’uns treballs forestals a la Serra de Galliners

A hores d’ara es pot constatar una forta erosió del sòl degut al pas de maquinària i el transport dels troncs, i en d’altres punts on s’ha extret canya el terra es troba cobert per una gruixuda capa de restes considerablement grans d’aquesta. Volem advertir que l’obertura de l’espai i el sòl malmès són un gran atractiu per l’expansió d’espècies invasores com la canya que ja hi és present, o bé pot facilitar l’entrada d’altres invasores provinents de jardins propers o de més llarga distància. Aquest fet en pot fer menys rendible el seu manteniment i en disminueix l’interès de cara a futurs aprofitaments que creiem que es poden fer amb més cura.

Des de l’ADENC també ens agradaria veure alguna actuació en relació a la gran quantitat de deixalla que apareix en aquest bosc degut a l’antic abocador il·legal que hi havia. Precisament alertem que l’elevada presència de deixalles i la menor cobertura d’arbres pot fer-ne augmentar el risc d’incendis, una paradoxa si es té en compte que actualment la gestió forestal intenta disminuir-lo.

Estem expectants de veure com s’acaben desenvolupant aquestes feines i en quin estat es deixa el terreny després de l’extracció, desitjant que sigui de la millor manera possible.