L’Eduard, la Laura i el Swarup finalitzen les seves pràctiques amb nosaltres!

Penjat el 9 de febrer de 2021, per Adenc

L’Eduard, la Laura i el Swarup, alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona van iniciar les seves pràctiques durant el 2020, i tot i les dificultats d’aquest any, han pogut finalitzar sense problemes la seva estada de pràctiques amb nosaltres.

L’Eduard ha participat en un dels projectes en actiu de l’entitat al Parc Grípia Ribatallada, a la zona de bosc de Torrebonica (Terrassa). Durant la seva estada ha realitzat un estudi de l’impacte de l’Ailant (Ailanthus altisima) sobre les comunitats vegetals i el sòl al bosc de Torrebonica, un estudi de la situació actual i mètodes de gestió en la zona custodiada per l’ADENC. Tota aquesta informació aporta nous coneixements i informació que serveixen per seguir treballant en el projecte de recuperació ecològica dels boscos del Parc Grípia Ribatallada.

La Laura ha participat dins del projecte “Fes Reviure el Ripoll” i també amb col·laboració al Grup d’Estudi i Conservació de Tortugues de l’ADENC (GECTA). En la seva estada de pràctiques la Laura ha realitzat un seguiment i estudi de la fauna i la vegetació exòtica en el tram del riu Ripoll de Sabadell. Concretament a nivell de fauna, control de la tortuga de florida i a nivell de vegetació, un estudi general de la distribució de vegetació exòtica en el tram de riu.

El Swarup va iniciar les seves pràctiques en el marc del projecte “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”, realitzant un estudi de la biodiversitat d’artròpodes a partir de diferents metodologies de ciència ciutadana. Tota aquesta informació i dades obtingudes van ser clau per la realització de l’estudi de biodiversitat faunística del projecte.

Des de l’ADENC seguim treballant i col·laborant amb la Universitat Autonoma de Barcelona, a partir dels convenis de pràctiques i de treballs finals de grau, enfortint així la relació amb la comunitat educativa i de recerca, fent partícips a tots els alumnes en projectes de conservació i defensa ambiental local.