L’extracció d’àrids de Carerac. Una altra perspectiva

Penjat el 28 de novembre de 2019, per Adenc

El passat divendres dia 22 de novembre, a les Cases dels Mestres, el col·lectiu Carerac Verd va oferir una revisió exhaustiva de la història i l’estat actual de l’extracció d’àrids de Carerac, abans gestionada per Àrids Pérez i ara per GDP Recyling Process SL. Més de 60 persones escoltaren amb atenció les explicacions i les dades que membres de Carerac Verd desgranaren. Dos missatges claus:

  • Mai ni Àrids Pérez ni ara per GDP Recyling SL han tingut la preceptiva llicencia municipal urbanística. Una activitat que s’ha desenvolupat il·legalment per prop de 22 anys. Àrids Pérez i ara GDP Recyling SL podrien haver incorregut en infraccions urbanístiques molt greus i en delictes urbanístic i contra el medi ambient
  • Com a resultat de l’activitat anterior, s’han produït greus agressions mediambientals i abocaments de residus d’origen i naturalesa desconeguts.

D’aquests fets es desprenen dues conclusions:

  • Malgrat que ara (setembre 2019) GDP Recyling SL ha iniciat els passos per a intentar obtenir una llicència municipal, a través de la formulació d’un Pla Especial, que hauria d’aprovar inicialment i provisionalment l’Ajuntament de Caldes, aquesta aprovació no es podrà produir sense una violació del POUM actual. En altres paraules, GDP Recyling SL no pot veure aprovat un Pla especial que contempli activitats extractives o d’abocaments a Carerac.
  • L’Ajuntament de Caldes, com a garant de les activitats urbanístiques i mediambientals al terme municipal, ha de denegar aquest Pla Especial. Si no ho fes hi podria haver-hi responsabilitats penals.

L’impacte en el territori, de l’explotació de GDP Recyling a Carerac, va poder ser observat en detall en el transcurs de la Caminada Popular organitzada el diumenge dia 24 de novembre. Al llarg d’un recorregut de 5 km, pel perímetre de l’explotació, una setantena de caminants van poder observar de primera mà i amb perplexitat:

  • Els precintes que ha imposat l’ajuntament a l’activitat i la seva fragilitat.
  • Com al tancament d’un accés, l’empresa va respondre obrint-ne un altre.
  • Com s’intenta impedir el pas a un antic camí, d’ús públic durant dècades, que creua la finca on hi ha l’explotació, amb la construccions de profundes foses i blocs de formigó.
  • Els enormes esvorancs i forats fets al sòl. La desaparició de feixes de cultiu. Com arbres són literalment colgats de terra i runes.
  • La presencia d’abocaments impropis: restes de runes d’obra, de fosa, plàstics, etc.
  • La tràgica visió d’uns pollancs plantats per GDP Recyling SL, a correcuita en un terra que no és el seu, probablement per a intentar fer veure que fan una restauració del terreny i recuperar petites fiances dipositades.

I davant de tot això, una pregunta sense resposta:

Com és possible que haguem permès durant tants anys, nosaltres i els nostres representants polítics, una agressió i una il·legalitat tan flagrant, dels que l’extracció d’àrids de Carerac n’és un exemple i que podria no ser l’únic?

Carerac Verd
ADENC – EdC

El Vallès, 25 de novembre de 2019