Més de 30 científics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la necessitat d’incloure l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000.

Penjat el 28 de febrer de 2019, per Despatx IAEDEN

Avui, 28 de Febrer de 2019, la IAEDEN ha entrat al registre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per demanar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2000 porcs a tocar de l’estany Llampol i alhora la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes municipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins el inventari de zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben un conjunt de 11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests espais humits van ser alterats durant el s. XVIII i XIX amb la construcció d’una sèrie de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connectaven tot el conjunt . En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però permeten, encara, l’ escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells.  Aquesta aigua s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals , l’estany Llampol  i l’estany d’en Sendu, coneguts al Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament,  són inclosos dins aquest inventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria canviar-los  pels coneguts des de sempre en el territori.

 

Podeu llegir la nota de premsa i el llistat de científics i estudiosos de l’Albera AQUÍ

Més de 30 científics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la necessitat d’incloure  l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000.Més de 30 científics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la necessitat d’incloure  l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000.Més de 30 científics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la necessitat d’incloure  l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000.