Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Penjat el 10 d'octubre de 2020, per Mireia Calvet

Com cada tardor, després de les jornades de reg de l’estiu, el grup de Fes Reviure el Ripoll torna al riu per seguir avaluant la qualitat ecològica del riu.

Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim la metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.

Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.

Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera.

El bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important; de camí a la zona d’estudi, observem les pluges d’aquest estiu han anat molt bé i que els arbres i arbustos que hem anat plantant durant aquesta anys, alguns, com els salzes o els alocs estan agafant un port considerable, estan molt verds i en molt bon estat.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència.

La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça ja que són molt sensibles als canvis, ja siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.

Aquesta vegada trobem sangoneres, una larva de cranc americà, efemeròpters, larves de mosca negra i de mosquits i tricòpters, això ens dona una valoració de l’estat ecològic del riu com a medicocre.

Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que passa pel riu.

Les activitats continuen aquesta tardor

El grup de “Fes Reviure el Ripoll” ha planificat per aquesta tardor -hivern dues jornades d’eliminació d’espècies exòtiques, una dedicada a l’extracció de canya a la zona de Sant Vicenç de Jonqueres, per alliberar els alocs que estan sent ofegats per la canya. L’altra jornada serà dedicada a l’eliminació del lligabosc japonès (lonicera japonica), una espècies que s’ha estès pels rius de Catalunya provinent dels nostres jardins, a la zona de la Font dels Gitanos.

També podeu continuar amb la campanya d’apadrimanent d’arbres de ribera.

Per apadrinar una planta podeu fer-ho a trucant a l’oficina de l’Adenc o bé a través del web:

https://adenc.cat/apadrinament-fesreviurelripoll/

Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Mesura de l’amplada del riu per determinar el cabal

Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Explicació dels macroinvertebrats que hem trobat