Les libèl.lules com a indicadores de l’estat ecològic del riu Ripoll

Penjat el 10 d'octubre de 2020, per Mireia Calvet

 

Les  libèl·lules tenen diferents graus de tolerància a la contaminació de les aigües i a l’estat del bosc de ribera, en funció de l’espècie,  pel que poden utilitzar-se també com a indicadors de l’estat ecològic del riu. 

Es per això que un estudiós de les libèl·lules i col·laborador de l’Adenc, en X. Maynou, ens  proposa una metodologia per determinar la qualitat ecològica del riu ripoll a partir de les diferents espècies de libèl·lules que hi podem trobar. El passat dissabte, 26 de setembre, vam fer una primera visita al riu Ripoll per posar en pràctica  la metodologia.

La metodologia consisteix en mesurar la diversitat d’espècies que trobem en diferents transectes al llarg del riu. Aquests transectes s’haurien de visitar 3 vegades l’any, a la primavera, a l’estiu i a la tardor, per tal d’abastar la fenologia de totes les espècies que potencialment podríem trobar al riu. Els recorreguts ha de ser  d’uns 50 m de llargada i s’anotaran les espècies i el nombre d’individus que en compten al llarg d’un transecte lineal paral·lel al riu, l’amplada del transecte serà de 5 m (2,5 per cada banda de la llera, o 5 m a una banda, depenent del que es pugui mostrejar).

Durant la jornada vam recórrer tot el tram del riu Ripoll on l’Adenc ha estat treballant en la seva recuperació i vam establir un total de 4 possibles transectes a realitzar a partir de la propera primavera.

En total vam trobar 5 espècies diferents de libèl·lules: Damisel·la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis), Espiadimonis tardorenc (Aeshna mixta), Passabarrancs comú (Cordulegaster botonii) Parot Blau ( Orthetrum coerulescens) i Pixaví estriat (Sympetrum striolatum).

A les basses del tractament terciari vam poder observar l’Emperador blau (Anax Imperator) i el Sagnador escarlata (Crocothemis erythraea)

A destacar també que el dia que vam fer la determinació de l’estat ecològic, vam poder observar una emergència de Pixaví nervat (Sympectrum fonscolombii) a tocar de l’aparcament de jonqueres, sens dubte la larva s’havia desenvolupat al rec que baixa des de la font fins al riu.

Això fa un total de 9 espècies diferents de libèl·lules observades al riu Ripoll durant aquest mes de setembre, en dues sortides .

Les libèl.lules com a indicadores de l’estat ecològic del riu Ripoll

Emergència de Pixaví nervat i la seva exúvia

Les libèl.lules com a indicadores de l’estat ecològic del riu Ripoll

Damisel·la endolada mascle

Les libèl.lules com a indicadores de l’estat ecològic del riu Ripoll

Damisel·la endolada femella

Les libèl.lules com a indicadores de l’estat ecològic del riu Ripoll

Espiadimonis tardorenc