Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Penjat el 5 de maig de 2019, per Mireia Calvet

Com cada primavera el grup de “Fes Reviure el Ripoll” s’ha acostat al riu per a dur a terme la determinació de l’estat ecològic. Aquesta és una tasca que cal fer dues vagades l’any i que estem fent des de l’any 2009, a la zona situada davant del Molí de l’Amat, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat ecològic del riu i veure la seva evolució en el temps i determinar si les actuacions de millora que s’hi estant fent tenen algun efecte sobre el riu.

Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim la metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.

Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.

Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquest any hem trobat un cabal molt més baix de l’habitual, el riu porta molt poca aigua i en algunes zones la profunditat és de pocs centímetres. Tot i així en aquest tram, hi ha una petita zona de ràpids, amb còdols i algunes pedres. Aquesta diversitat hidromorfològica contribueix a la varietat d’espècies de macroinvertebrats que podem trobar al riu.

El bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important amb uns arbres d’alçada significativa, de camí a la zona d’estudi, podem comprovar com els arbres que es van plantar a la tardor han començat a brotar i ens alegrat especialment veure que els freixes que aquest hivern vam estar rescatant, ja que estaven rodejats d’esbarzer i canya, han sobreviscut a l’hivern i estan molt formosos. També hem comprovat com la canya americana, continua creixent en petits rodals, es tracta d’una espècie exòtica, invasora que dificulta el desenvolupament del bosc de ribera.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència. Altra vegada trobem una concentració d’oxígen a l’aigua molt baixa de 4 mg/l, quan el normal és una concentració propera als 8 mg/l, probablement degut al baix cabal d’aigua que actualment porta el riu. Aquesta baixa concentració d’oxígen, fa que molts organismes no hi puguin viure.

La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça ja que són molt sensibles als canvis, ja siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.

Per conèixer els macroinvertebrats que hi ha al riu, cal mostrejar el tram amb un salabret, fent passades per diferents àrees, zones amb còdols, zones amb vegetació, etc, per assegurar-nos que mostregem tots els ambients i garantim que agafem el major nombre d’espècies diferents, ja que cada espècie es característica d’un ambient, n’hi ha que els agrada viure sota les pedres, d’altres s’amaguen entre la vegetació…Avui hem comptat amb uns ajudants molt joves: el Ferran, el Lucas, el Martí i el Fèlix que han gaudit de valent descobrint els petits animals que hi ha al riu.

Com a l’última vegada, tornem trobar sangoneres, feia anys que no trobàvem sangoneres en aquest tram de riu, són animals que, a diferència dels peixos, poden sobreviure a concentracions baixes d’oxigen i això fa que la seva població s’incrementi quan es donen aquestes condicions. També trobem altres macorinvertebrats com larves d’efímeres, de mosquit, de mosca negre, i tricòpters, això ens dóna una qualitat  ecològica del riu mediocre.

Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que passa pel riu.

Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Grup de freixes que on hem estat netejant d’esbarzer i canya aquesta tardor i hivern

Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Safates per a la observació i identificació dels macroinvertebrats