Presentem un petit curs primaveral d’abelles silvestres!

Penjat el 18 de març de 2023, per Limnos

Limnos, juntament amb el Museu Darder, presenta aquesta primavera del 2023 un “monogràfic” de dues sessions per conèixer un grup de fauna molt desconegut: les abelles silvestres!

L’abella de la mel, un dels organismes més estudiats i coneguts popularment, és una excepció dins el divers grup taxonòmic de les abelles, on el 99,9 % de les  espècies tenen unes formes de vida  ben diferents a les abelles domèstiques. Malgrat la seva importància ecològica cabdal, les abelles silvestres han rebut una escassíssima atenció dins el món naturalista i de la conservació del patrimoni natural del nostre país, fins ben recentment. De fet, són els principals pol·linitzadors tant de la majoria de plantes silvestres amb flors com del 80% de les plantes que conreem, resultant essencials per a l’obtenció d’un 30% de la nostra dieta alimentària. La crisi de biodiversitat i en particular la davallada de pol·linitzadors silvestres ha estimulat un interès creixent per aquests insectes silvestres. 

INFORMACIÓ TÈCNICA
Classe teòrica i presencial

  • Dia: 26 de maig (divendres).
  • Hora: 19:30h a 21h
  • Lloc: Museu Darder de Banyoles (Sala d’Actes)
  • Descripció: Trencarem falsos tòpics sobre les abelles, caracteritzarem correctament les abelles com a grup i centrarem el focus en la seva diversitat, tant d’espècies com de formes de vida. Analitzarem els seus requeriments biològics i la seva importància ecològica clau com a pol·linitzadors. També identificarem els principals factors causants de la davallada global d’abelles i mesures per a la seva conservació.

Sortida de camp:

  • Dia: 27 de maig (dissabte).
  • Hora: 9:30h a 12:30h
  • Lloc: Entorn de Banyoles
  • Descripció: Sortida matinal al camp, per l’entorn de Banyoles. Posarem en pràctica la identificació d’abelles i dels seus hàbitats preferents.

Preu: 10 € (5 € socis de Limnos)

Més informació: www.museusdebanyoles.cat / www.limnos.org
Places: màxim 20.
Inscripcions: museudarder@ajbanyoles.org, tel. 972 57 44 67 / limnos@limnos.org
Professorat: Narcís Vicens. Doctor en biologia amb diverses publicacions científiques sobre abelles. Activitat naturalista centrada a conèixer les comunitats de pol·linitzadors silvestres del nostre entorn i a sensibilitzar en la  seva conservació. Actualment participa en el projecte SPRING (Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG), prova pilot per a la implantació del futur seguiment de pol·linitzadors a Europa EUPoMs (EU Pollinator Monitoring Scheme) impulsat per la Comissió Europea.
Organitzen: Limnos, Museu Darder, Ajuntament de Banyoles
Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

En aquesta edició no tenim el reconeixement del Departament d’Ensenyament.