Primers resultats del seguiment de les poblacions de tortugues del riu Ripoll

Penjat el 30 de gener de 2020, per Adenc

L’estudi de les poblacions de quelonis del riu Ripoll és un dels nous projectes que l’ADENC va iniciar el darrer any. Després de 6 mesos de seguiment d’aquests animals, el Grup d’Estudi de les Tortugues de l’ADENC, fa una valoració molt positiva d’aquest començament de projecte. Durant aquest primer any, el grup ha identificat 4 individus de l’espècie autòctona Mauremys leprosa, la tortuga de rierol, dues d’elles nounates, fet que dóna un futur esperançador per aquesta espècie al riu Ripoll.

Primers resultats del seguiment de les poblacions de tortugues del riu Ripoll

Mauremys sinensis, una de les espècies de tortuga exòtica trobada al riu Ripoll.

 

A més a més, aquest any s’han extret 57 espècies exòtiques de tortuga, principalment tortuga de Florida (Trachemys scripta), però també  Graptemys pseudogeographica, Pseudemys sp. (també d’origen nord-americà) i Mauremys sinensis (de Xina). La retirada d’aquestes espècies exòtiques del riu afavorirà enormement a les tortugues autòctones, ja que aquestes espècies exòtiques suposen una competència directa per l’hàbitat i els recursos, a més a més de posar en risc a altres espècies dels ecosistemes catalans.

Primers resultats del seguiment de les poblacions de tortugues del riu Ripoll

 

Proporció de les diferents espècies de tortuga capturades al riu Ripoll (Sabadell)

 

 

Amb l’arribada de la primavera de 2020, es preveu continuar amb aquest projecte, tant per fer un seguiment i estudi de les tortugues autòctones, com per controlar les poblacions d’espècies exòtiques presents al riu Ripoll.

Per conèixer amb més detall els resultats del primer any del projecte podeu consultar l’informe realitzat durant el 2019:

Projecte de seguiment de la població de Mauremys leprosa i retirada de tortugues exòtiques al riu Ripoll (Sabadell). Informe 2019