Urbanisme inadmissible als espais funcionals de Collserola, a la vall de Sant Just Desvern.

Penjat el 21 de març de 2023, per Cepa

La urbanització de luxe que es proposa al sector de la Bonaigua: vestir de verd la riera per poder construir més de 20000m2 d’edificació nova. 

El Pla Especial de Protecció de Collserola PEPNat preveu preservar els espais funcionals entre el parc natural i l’espai urbanitzat (vegeu: https://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/PEPNat/annex/Annex_02_Fitxes_espai_funcional.pdf fitxa CO2 pàg. 59), pertò els interessos econòmics especulatius continuen planejant sobre la vall de Sant Just. Després de la destrossa del sector Garrofers, entre l’institut i can Mèlic, torna una nova amenaça d’urbanització. L’Ajuntament de Sant Just Desvern assegura que no es pot aturar, només “transformar”. Ens presenten la foto del sector de la Bòbila edificat amb uns blocs de pisos enormes i després ens presenten altres alternatives amb la riera reverdida, en part enjardinada, i en part naturalitzada. 

El passat dijous hi va haver una primera jornada de participació ciutadana on es va explicar la proposta presentada pels promotors, i les opcions alternatives que han treballat administracions i arquitectes. Es demana que el proper dijous 23 la gent decideixi entre les 4 opcions explicades a: http://santjust.cat/repensem_bonaigua/ 

Totes les opcions impliquen una enorme edificació de la vall en tot el sector de la Bonaigua. Als participants de la sessió anterior no els va agradar cap proposta, entre els quals Alnus- Ecologistes de Catalunya, ja que no estan suficientment documentades ni justificades. Es troba a faltar la proposta d’edificació 0, amb el cost econòmic que pugui suposar de compensació als propietaris que van adquirir els drets edificatoris quan l’ajuntament va aprovar el pla a principis de segle!.

L’Ajuntament ens presenta un pla parcial acotat a la Bonaigua, però no ens diu res dels altres possibles desenvolupaments de la Vall, sobretot l’annex a la Bonaigua, que és el gran sector de la central elèctrica, que ocupa una gran part de la vall, i des de fa anys està mig abandonada, només s’empra una petita part de les instal·lacions i tard o d’hora s’haurà de pensar quin ús donar-li. Estaria bé poder repensar l’urbanisme de Sant Just tenint en compte tot el conjunt, i no ara un tros, i després un altre.

La urbanització elitista de la Bonaigua no deixa de ser un disbarat urbanístic que avui dia no te justificació, atès el greu impacte, tant paisatgístic, com sobre la mobilitat urbana, en un sector coll d’ampolla que no faria més que complicar el transit del passeig de la muntanya i la rambla, prou caòtic en hores punta. 

Alnus reclamem responsabilitat a les administracions davant aquest desastre que ens presenten. No és admisible conformar-se amb edificar repartidament. Si no es pot desprogramar cal trobar una sortida similar a la que es va acordar amb els propietaris de la part alta de la vall amb la signatura d’un conveni. L’alcalde Basagañas va assegurar que van estudiar totes les possibilitats, i diu que aquesta opció no es pot aplicar en aquest cas. 

Doncs caldrà tornar-se a mobilitzar per fer pressió sobre administracions i propietaris i cercar una sortida que no impliqui més edificació a la vall. 

Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius / Alnus – Ecologistes de Catalunya de Sant Just Desvern

https://www.instagram.com/alnus_ecologistes/

http://alnus.pangea.org 

Més informació »

+ 20 anys d'activismeCentre d’Ecologia i Projectes Alternatius
CEPA / Alnus – Ecologistes de Catalunya de Sant Just Desvern
Casal de joves. Av. Indústria 34. (08960) Baix Llobregat
605782507 – 661522858   
Casal Tel/Fax: 933710252
http://alnus.pangea.org/    Bloc Opció Natura
·····················································································
Seu central CEPA  C/ Bruc 91, 4-1 08009 Barcelona.
Telèfon 93 680 27 51 –  Fax 93 668 61 07
e-mail: info@cepa.cat
http://cepa.cat/
http://federacioecologistes.cat/
http://www.collserola.org/