Beneficis dels Arbres i Boscos

Penjat el 14 de febrer de 2024, per Limnos

El 21 de març d’enguany es celebrava el DIB o dia internacional del boscos,  amb el lema “Boscos i salut”; alhora, l’ONU posava  en relleu que conservar els boscos en bon estat és fonamental,  no tan sols per a la nostra salut (reforça el sistema immunològic, redueix l’estrès,  la pressió arterial, l’ansietat, etc.), sinó també per als Objectius de Desenvolupament Sostenible (https://www.fao.org/3/cb1468es/cb1468es.pdf ) .

Entre els principals beneficis mediambientals o serveis ecosistèmics que ens ofereixen els arbres i per extensió els boscos, podem dir, entre d’altres, que:

  • Són reguladors dels cicles hidrològics..
  • Milloren la qualitat de l’aire i contribueixen a reduir els efectes del canvi climàtic generat per l’activitat humana. Alliberen oxigen i transformen el diòxid de carboni (CO₂) de l’aire en biomassa, mitjançant la fotosíntesi. En aquest procés les fulles també absorbeixen altres contaminants de l’aire que també causen efecte hivernacle, com el monòxid de carboni o el diòxid de sulfur.
  • Prevenen l’erosió dels sòls, fixant-los amb les seves arrels…
  • Els arbres són de per si complexos ecosistemes que afavoreixen la biodiversitat. Són l’hàbitat de multitud d’espècies: animals invertebrats (insectes, aràcnids, miriàpodes…) animals vertebrats (ocells,  mamífers, rèptils); sobre la seva escorça creixen fongs i líquens, també plantes paràsites i lianes que  s’hi enfilen sobre ells com suport per a accedir a les altures en busca de la llum, sense fer-los mal. En les arrels també hi viuen larves d’insectes, cucs o àcars … juntament amb un munt de microorganismes.
  • Són font de matèria primera per a l’elaboració de medicines, aliments, paper, fibres i altres materials naturals com suro, resines, cautxú natural …
  • Dins les ciutats la presència d’arbrat urbà ajuda a regular la temperatura projectant ombres i permetent la transpiració de l’aigua. Aquestes ombres fan que les superfícies de ciment (asfalt i llambordes) no absorbeixin tanta calor, alhora que ens protegeixen dels rajos del sol i generen espais més còmodes i frescos per als habitants. Segons un estudi realitzat amb dades de satèl·lit sobre 293 ciutats europees, les zones que compten amb arbrat urbà poden rebaixar la temperatura  entre 40 i 80C, en dies calorosos.
  •  Aquest mateix fet  ajuda  a disminuir la despesa energètica en climatització. 
  • Amorteixen el soroll dels nuclis urbans.

Es pot doncs afirmar per estudis diversos realitzats, entre ells algun de la UDG (l’equip de SITGE), que els arbres tenen capacitat per amortir els episodis climàtics extrems i els efectes del canvi climàtic; factor a tenir molt en compte en aquests moments de temperatures i sequeres anòmales. Però cal tenir present, també, que aquests mateixos episodis de sequera, si continuen, afectaran i disminuiran aquesta capacitat dels arbres, rebaixant la transpiració i el procés de fotosíntesi. En conseqüència, tindran més mala salut i augmentarà el perill de caiguda.

És molt important fer bons plantejaments municipals interdisciplinaris, des de les administracions, per intentar mantenir en bon estat la salut dels nostres arbres. És cert que qualsevol administració ha de vetllar pel perill que pot representar la caiguda d’un arbre, però això no priva de: fer tractaments, subjeccions, plantejar-se quins arbres són més resilients i poden tenir més capacitat d’adaptació en aquests moments…, i en el pitjor dels casos, quan s’hagi de tallar, replantar-ne tenint en compte les condicions esmentades.

Beneficis dels Arbres i Boscos

A Banyoles, massa sovint estem veient troncs i troncs talats que a l’ull dels ciutadans no s’aprecien malalts. A les entitats ecologistes i mediambientals ens arriben fotos i queixes; de vegades se’ns explica,  si ho demanem,  que la tala forma part un pla de millora i regeneració oficialment subvencionat . Cal que la ciutadania n’estigui informada i pugui apreciar l’ interès i la sensibilitat de l’administració en aquest tema perquè a hores d’ara no en som coneixedors. És necessari explicar  el “què” i  el “per què” de les actuacions que es fan i quin és el plantejament municipal i del Consorci en relació a l’arbrat (de mitjans per informar en tenim molts, des de la radio i la TV local, fins a les xarxes) i no oblidem tampoc, que no n’hi ha prou amb vetllar per l’estany com a pulmó verd, dins la ciutat es necessita un pla urbanístic innovador que compti amb la presència de l’arbrat adequat, amb sistemes de rec d’estalvi, amb aigua residual si cal  i que posi en valor el paper que desenvolupen els arbres, per al nostre benestar, ara més que mai.

Podeu consultar també

Nature The role of urban trees in reducing land surface temperatures in European cities

Science Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests

Limnos