REFENT PRECINTES I FENT RODES DE PREMSA NO N’HI HA PROU!

Penjat el 19 de setembre de 2019, per Adenc

L’activitat d’extracció d’àrids i abocament de terres netes, brutes i altres productes que es desenvolupa a Can Carerac no disposa de la preceptiva llicència municipal. Per aquest motiu l’Ajuntament des del novembre de 2018 ha ordenat el seu cessament, n’ha ordenat el seu precinte, fins a tres vegades, i la retirada del material i maquinària vinculats a l’activitat.

El fet que disposi d’autorització de la Generalitat, només per a l’extracció d’àrids, és irrellevant pel que respecta a les competències municipals. Avui, 18 de setembre de 2019, l’Ajuntament ha ordenat per tercera vegada el precinte de l’activitat i de seguida ha corregut a fer-ne una roda de premsa. Però a les tres de la tarda l’empresari ha tornat a trencar el precinte.

Aquesta tarda la circulació de camions descarregant la seva càrrega ha estat continua i no sembla que l’Ajuntament vagi a fer res per evitar-ho. Tampoc sembla que vagi a fer res perquè aquest empresari compleixi totes les ordres que el propi Ajuntament li ha donat. És que potser hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona?

Proposem que, davant dels incompliments reiterats de l’empresari, l’Ajuntament interposi una querella criminal contra ell per delicte o delictes de desobediència. Estem preocupats per tots els abocaments incontrolats que en els darrers 20 anys s’hi han fet, i que poden haver malmès per unes quantes generacions el nostre medi ambient, incloses les nostres aigües subterrànies. Per això també proposem que l’Ajuntament dugui a terme les accions pertinents per analitzar els productes i terres abocades, i la sanitat de les aigües subterrànies en fonts, pous i nivell freàtic.

Tot això, sense perjudici que s’hagi pogut produir algun delicte contra el medi ambient.

Caldes de Montbui, 18 de setembre de 2019.

Grup de veïnes i veïns de Caldes preocupats pel medi ambient a la zona de Can Carerac

NOTA 1. Adjuntem un resum-aproximació dels antecedents de l’activitat extractiva de Can Carerac.

NOTA 2. Adjuntem un vídeo de l’entrada d’un camió avui a les 14.35 hores. Es pot veure l’entrada per la porta principal, amb els dos blocs de formigó apartat i la porta oberta sense el precinte. Posteriorment es veu un talús refet, que és per on entraven els camions fins avui.